Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 11 март 2019 г. - Страсбург

16. Ред на работа
CRE

Окончателният проект на дневен ред за пленарното заседание през март 2019 г. (PE 636.011/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 149а от Правилника за дейността):

Изказа се Terry Reintke относно обявеното участие на председателя в 13-ия световен конгрес на семействата, който ще се проведе във Верона (Италия) в периода 29 - 31 март 2019 г. (председателят даде пояснения), Gerard Batten, Piernicola Pedicini и Sophia in 't Veld, която се върна на въпроса, повдигнат от Terry Reintke (председателят потвърди, че няма да участва в конгреса във Верона).

°
° ° °

Понеделник

Искане на групата ECR за вписване като 8-ма точка в дневния ред на декларация на Комисията относно наводненията в Крит. Дебатът ще приключи с внасянето на предложения за резолюция, които ще бъдат гласувани в четвъртък.

Изказа се Notis Marias, от името на групата ECR, който обоснова искането.

С поименно гласуване (81 гласа „за“, 201 гласа „против“, 10 гласа „въздържал се“ ) Парламентът отхвърли искането.

Изказа се Pervenche Berès, за да посочи, че не е могла да участва в гласуването.

Вторник

Искане на групата PPE за промяна на заглавието на декларацията на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност "Европейски режим за санкциониране на нарушенията на правата на човека" (точка 123 от проекта на дневен ред) на "Законът Магнитски в ЕС (режимът за налагане на санкции за нарушения на правата на човека)".

Изказаха се Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, който обоснова искането, и Judith Sargentini, срещу искането.

С електронно гласуване (134 гласа „за“, 146 гласа „против“, 16 гласа „въздържал се“ ) Парламентът отхвърли искането.

Искане на групата S&D за добавяне като 6-та точка в дневния ред за следобеда на дебат по доклада Morten Løkkegaard "Изисквания за достъпност за продукти и услуги" (A8-0188/2017), първоначално вписан за времето за гласуване в сряда (точка 13 от проекта на дневен ред).

Изказа се Olga Sehnalová, от името на групата S&D, която обоснова искането.

С поименно гласуване (262 гласа „за“, 29 гласа „против“, 8 гласа „въздържал се“ ) Парламентът одобри искането.

Гласуването остава вписано за времето за гласуване в сряда.

Искане на групата ALDE за добавяне като трета точка в дневния ред, след доклада на Kati Piri "Доклад от 2018 г. относно Турция" (A8-0091/2019) (точка 16 от проекта на дневен ред), на декларация на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно извънредната ситуация във Венесуела.

Дебатът ще приключи с внасянето на предложения за резолюции, които ще бъдат гласувани в четвъртък.

Изказаха се Javier Nart, от името на групата ALDE, който обоснова искането, Esteban González Pons, от името на групата PPE, който го подкрепи, и Philippe Lamberts срещу искането.

Парламентът одобрява искането.

Бяха определени следните срокове за внасяне на документите:
Предложения за резолюции: вторник, 12 март 2019 г., в 12 часа.
Изменения на предложенията за резолюции и общо предложение за резолюция: сряда, 13 март 2019 г., в 12 ч.
Изменения на общите предложения за резолюции: сряда, 13 март 2019 г., в 13 часа.
Искания за отделно гласуване и искания за разделно гласуване: сряда, 13 март 2019 г., в 19 часа.

Четвъртък

Искане на групите Verts/ALE и EFDD за приключване на дебата по въпроса с искане за устен отговор относно "Правила за хуманно отношение към животните в сектора на аквакултурите" (точка 148 от проекта на дневен ред) чрез внасяне на предложения за резолюция, които ще бъдат гласувани през следващата месечна сесия.

Изказаха се Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, който обоснова искането, и Dobromir Sośnierz, срещу искането.

С електронно гласуване (130 гласа „за“, 144 гласа „против“, 14 гласа „въздържал се“ ) Парламентът отхвърли искането.

°
° ° °

С това редът на работа е определен.

°
° ° °

Изказа се James Carver.

Последно осъвременяване: 4 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност