Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 11. března 2019 - Štrasburk

16. Plán práce
CRE

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání letošního prvního březnového plenárního zasedání (PE 636.011/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 149a jednacího řádu):

Vystoupili: Terry Reintke k oznámené účasti předsedy Parlamentu na 13. Světovém kongresu rodin, který se bude konat v italské Veroně ve dnech 29. až 31. března 2019 (předseda poskytl upřesnění), Gerard Batten, Piernicola Pedicini a Sophia in 't Veld, která se vrátila k tématu, které zmínila Terry Reintke (předseda potvrdil, že se kongresu ve Veroně nezúčastní).

°
° ° °

Pondělí

Žádost skupiny ECR, aby bylo na pořad jednání zařazeno jako osmý bod prohlášení Komise o záplavách na Krétě. Na závěr rozpravy by byly předloženy návrhy usnesení, o kterých by se hlasovalo ve čtvrtek.

Vystoupil Notis Marias za skupinu ECR s odůvodněním žádosti.

Parlament žádost zamítl JH (pro: 81, proti: 201, zdrželo se: 10).

Vystoupila Pervenche Berès, aby oznámila, že se nemohla zúčastnit hlasování.

Úterý

Žádost skupiny PPE, aby byl název prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku na téma „Evropský sankční režim v případě porušování lidských práv (bod 123 PDOJ) změněn na „Magnitského zákon v EU (sankční režim v případě porušování lidských práv)“.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE s odůvodněním žádosti a Judith Sargentini proti této žádosti.

Parlament žádost zamítl EH (pro: 134, proti: 146, zdrželo se: 16).

Žádost skupiny S&D, aby byla na odpolední pořad jednání zařazena jako šestý bod rozprava o zprávě „Požadavky na přístupnost u výrobků a služeb“ (A8-0188/2017), kterou předkládá Morten Løkkegaard a která byla původně zařazena do středečního hlasování (bod 13 PDOJ).

Vystoupila Olga Sehnalová za skupinu S&D s odůvodněním žádosti.

Parlament žádost schválil JH (pro: 262, proti: 29, zdrželo se: 8).

O zprávě se i nadále bude hlasovat ve středu.

Žádost skupiny ALDE, aby bylo za rozpravu o zprávě „Zpráva o Turecku za rok 2018“ (A8-0091/2019), kterou předkládá Kati Piri (bod 16 PDOJ), zařazeno jako třetí bod prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o mimořádné situaci ve Venezuele.

Na závěr rozpravy by byly předloženy návrhy usnesení, o kterých by se hlasovalo ve čtvrtek.

Vystoupili: Javier Nart za skupinu ALDE s odůvodněním žádosti, Esteban González Pons za skupinu PPE ve prospěch žádosti a Philippe Lamberts proti této žádosti.

Parlament žádost schválil.

Byly stanoveny tyto lhůty:
Návrhy usnesení: úterý 12. března 2019 ve 12:00.
Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení a společné návrhy usnesení: středa 13. března 2019 ve 12:00.
Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení: středa 13. března 2019 v 13:00.
Žádosti o oddělené a dílčí hlasování: středa 13. března 2019 v 19:00.

Čtvrtek

Žádost skupin Verts/ALE a EFDD, aby byly na závěr rozpravy o otázce k ústnímu zodpovězení s rozpravou na téma „Pravidla pro dobré životní podmínky zvířat v akvakultuře“ (bod 148 PDOJ) předloženy návrhy usnesení, o kterých by se hlasovalo na nadcházejícím dílčím zasedání.

Vystoupili: Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE s odůvodněním žádosti a Dobromir Sośnierz proti této žádosti.

Parlament žádost zamítl EH (pro: 130, proti: 144, zdrželo se: 14).

°
° ° °

Plán práce byl tímto schválen.

°
° ° °

Vystoupil James Carver.

Poslední aktualizace: 4. července 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí