Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 11. marts 2019 - Strasbourg

16. Arbejdsplan
CRE

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden marts 2019 (PE 636.011/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 149a):

Indlæg af Terry Reintke om formandens bebudede deltagelse i den 13. verdenskongres for familier, der ville blive afholdt i Verona (Italien) mellem den 29. og den 31. marts 2019 (formanden gav præciserende oplysninger), Gerard Batten, Piernicola Pedicini og Sophia in 't Veld, der vendte tilbage til det emne, som Terry Reintke havde omtalt (formanden bekræftede, at han ikke ville deltage i kongressen i Verona).

°
° ° °

Mandag

Anmodning fra ECR-Gruppen om som 8. punkt på dagsordenen at tilføje en redegørelse fra Kommissionen om oversvømmelserne på Kreta. Forhandlingen ville blive afsluttet med indgivelse af beslutningsforslag, der ville blive sat under afstemning torsdag.

Taler: Notis Marias, for ECR-Gruppen, som begrundede anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved AN (81 for, 201 imod, 10 hverken/eller).

Taler: Pervenche Berès for at tilkendegive, at hun ikke havde kunnet deltage i afstemningen.

Tirsdag

Anmodning fra PPE-Gruppen om at ændre titlen på redegørelsen fra næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik "En europæisk sanktionsordning for krænkelser af menneskerettighederne" (punkt 123 i PDOJ) til "Magnitsky-loven i EU (sanktionsordningen for krænkelser af menneskerettighederne)".

Talere: Cristian Dan Preda, for PPE-Gruppen, som begrundede anmodningen, og Judith Sargentini, imod denne anmodning

Parlamentet forkastede anmodningen ved VE (134 for, 146 imod, 16 hverken/eller).

Anmodning fra S&D-Gruppen om som 6. punkt på eftermiddagens dagsorden at tilføje en forhandling om betænkningen af Morten Løkkegaard "Tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser" (A8-0188/2017), der oprindeligt var opført under onsdagens afstemningstid (punkt 13 i PDOJ).

Taler: Olga Sehnalová, for S&D-Gruppen, som begrundede anmodningen.

Parlamentet godtog anmodningen ved AN (262 for, 29 imod, 8 hverken/eller).

Afstemningen var fortsat opført under afstemningstiden onsdag.

Anmodning fra ALDE-Gruppen om som 3. punkt på dagsordenen, efter betænkningen af Kati Piri "Kommissionens 2018-rapport om Tyrkiet" (A8-0091/2019) (punkt 16 i PDOJ), at opføre en redegørelse fra næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om nødsituationen i Venezuela.

Forhandlingen ville blive afsluttet med indgivelse af beslutningsforslag, der ville blive sat under afstemning torsdag.

Talere: Javier Nart, for ALDE-Gruppen, som begrundede anmodningen, Esteban González Pons for PPE-Gruppen, som støttede den, og Philippe Lamberts imod denne anmodning.

Parlamentet godtog anmodningen.

Der var fastsat følgende frister:
Beslutningsforslag: tirsdag den 12. marts 2019 kl. 12.00.
Ændringsforslag til beslutningsforslag og fælles beslutningsforslag: onsdag den 13. marts 2019 kl. 12.00.
Ændringsforslag til fælles beslutningsforslag: onsdag den 13. marts 2019 kl. 13.00.
Anmodninger om særskilt eller delt afstemning: onsdag den 13. marts 2019 kl. 19.00.

Torsdag

Anmodning fra Verts/ALE-Gruppen og EFDD-Gruppen om, at forhandlingen om forespørgslen til mundtlig besvarelse om"Dyrevelfærdsregler inden for akvakultur" (punkt 148 i PDOJ) skulle afsluttes med indgivelse af beslutningsforslag, der skulle sættes under afstemning i den følgende mødeperiode.

Talere: Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, som begrundede anmodningen, og Dobromir Sośnierz imod denne anmodning.

Parlamentet forkastede anmodningen ved VE (130 for, 144 imod, 14 hverken/eller).

°
° ° °

Arbejdsplanen fastsattes således.

°
° ° °

Taler: James Carver.

Seneste opdatering: 4. juli 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik