Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 11. maaliskuuta 2019 - Strasbourg

16. Käsittelyjärjestys
CRE

Maaliskuun I 2019 istuntojakson lopullinen esityslistaluonnos (PE 636.011/PDOJ) on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 149 a artikla):

Puheenvuorot: Terry Reintke puhemiehen ilmoitetusta osallistumisesta 13. maailmanlaajuiseen perhekonferenssiin, joka järjestetään Veronassa Italiassa 29.–31. maaliskuuta 2019 (puhemies täsmensi asiaa), Gerard Batten, Piernicola Pedicini ja Sophia in 't Veld, joka palasi Terry Reintken esille ottamaan aiheeseen (puhemies vakuutti, että hän ei osallistu tähän Veronassa järjestettävään konferenssiin).

°
° ° °

Maanantai

ECR-ryhmä on pyytänyt, että esityslistan 8. kohdaksi otetaan komission julkilausuma tulvista Kreetalla. Keskustelun päätteeksi jätettäisiin päätöslauselmaesityksiä, joista äänestetään torstaina.

Notis Marias käytti puheenvuoron ECR-ryhmän puolesta ja perusteli pyynnön.

Parlamentti hylkäsi pyynnön NHÄ:ssä (81 puolesta, 201 vastaan, 10 tyhjää).

Pervenche Berès käytti puheenvuoron ja ilmoitti, että hän ei ollut voinut osallistua äänestykseen.

Tiistai

PPE-ryhmä on pyytänyt, että komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman ”Ihmisoikeusloukkauksia koskeva eurooppalainen seuraamusjärjestelmä (lopullisen esityslistaluonnoksen kohta 123) otsikko muutetaan kuulumaan seuraavasti ”Magnitsky-laki EU:ssa (ihmisoikeusloukkauksia koskeva seuraamusjärjestelmä)”.

Puheenvuorot: PPE-ryhmän puolesta Cristian Dan Preda, joka perusteli pyynnön, ja Judith Sargentini, joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön KÄ:ssä (134 puolesta, 146 vastaan, 16 tyhjää).

S&D-ryhmä on pyytänyt, että iltapäivän esityslistan 6. kohdaksi lisätään keskustelu Morten Løkkegaardin mietinnöstä ”Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset” (A8-0188/2017), josta oli alunperin tarkoitus toimittaa äänestys keskiviikkona (lopullisen esityslistaluonnoksen kohta 13).

Olga Sehnalová käytti puheenvuoron S&D-ryhmän puolesta ja perusteli pyynnön.

Parlamentti hyväksyi pyynnön NHÄ:ssä (262 puolesta, 29 vastaan, 8 tyhjää).

Äänestys toimitetaan kuitenkin keskiviikkona.

ALDE-ryhmä on pyytänyt, että esityslistan 3. kohdaksi Kati Pirin mietinnön ”Turkkia koskeva vuoden 2018 kertomus” (A8-0091/2019) (lopullisen esityslistaluonnoksen kohta 16) jälkeen lisätään komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma hätätilanteesta Venezuelassa.

Keskustelun päätteeksi jätettäisiin päätöslauselmaesityksiä, joista äänestetään torstaina.

Puheenvuorot: ALDE-ryhmän puolesta Javier Nart, joka perusteli pyynnön, Esteban González Pons PPE-ryhmän puolesta, joka kannatti pyyntöä, ja Philippe Lamberts, joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.

Käsiteltäväksi jättämisen määräajat ovat seuraavat:
päätöslauselmaesitykset: tiistai 12. maaliskuuta 2019 klo 12.00
tarkistukset päätöslauselmaesityksiin ja yhteiset päätöslauselmaesitykset: keskiviikko 13. maaliskuuta 2019 klo 12.00
tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiin: keskiviikko 13. maaliskuuta 2019 klo 13.00
erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt: keskiviikko 13. maaliskuuta 2019 klo 19.00.

Torstai

Verts/ALE- ja EFDD-ryhmät ovat pyytäneet, että suullisesti vastattavasta kysymyksestä ”Eläinten hyvinvointia koskevat säännöt vesiviljelyssä” (lopullisen esityslistaluonnoksen kohta 148) käytävän keskustelun päätteeksi jätettäisiin päätöslauselmaesityksiä, joista äänestetään seuraavalla istuntojaksolla.

Puheenvuorot: Verts/ALE-ryhmän puolesta Philippe Lamberts, joka perusteli pyynnön, ja Dobromir Sośnierz, joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön KÄ:ssä (130 puolesta, 144 vastaan, 14 tyhjää).

°
° ° °

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.

°
° ° °

James Carver käytti puheenvuoron.

Päivitetty viimeksi: 4. heinäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö