Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2019 m. kovo 11 d. - Strasbūras

16. Darbų programa
CRE

Buvo išdalytas galutinis plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas kovo 2019 (PE 636.011/PDOJ), kurį buvo pasiūlyta pakeisti taip (Darbo tvarkos taisyklių 149a straipsnis):

Kalbėjo Terry Reintke dėl pirmininko pranešimo apie dalyvavimą 13-jame Pasauliniame šeimų suvažiavime, kuris vyks Veronoje (Italijoje) 2019 m. kovo 29 – 31 d. (pirmininkas patikslino), Gerard Batten, Piernicola Pedicini ir Sophia in 't Veld, jie pakomentavo Terry Reintke iškeltą klausimą (pirmininkas patvirtino, kad nedalyvaus Suvažiavime Veronoje).

°
° ° °

Pirmadienis

ECR frakcios prašymas kaip 8 darbotvarkės punktą įtraukti Komisijos pareiškimą dėl potvynių Kretoje. Diskusijos bus užbaigtos pateikus pasiūlymus dėl rezoliucijų, dėl kurių bus balsuojama ketvirtadienį.

Kalbėjo Notis Marias ECR frakcijos vardu, jis pagrindė prašymą.

Po vardinio balsavimo (81 už, 201 prieš, 10 susilaikė) Parlamentas prašymą atmetė.

Kalbėjo Pervenche Berès, ji pareiškė, kad negalėjo dalyvaujti balsavime.

Antradienis

PPE paprašė pakeisti Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo „Europos sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus sistema“ pavadinimą (point 123 du PDOJ) į „Magnickio įstatymas ES (sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus sistema)“.

Kalbėjo Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, jis pagrindė prašymą, o Judith Sargentini paprieštaravo šiam prašymui.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (134 balsavo už, 146 – prieš, 16 susilaikė) atmetė prašymą.

S&D frakcijos prašymas įtraukti į popietės darbotvarkę 6 punktu diskusijas dėl pranešimo, kurį parengė Morten Løkkegaard „Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai“ (A8-0188/2017), kurios iš pradžių buvo numatytos per trečiadienio balsavimo laiką (point 13 du PDOJ).

Kalbėjo Olga Sehnalová S&D frakcijos vardu, ji pagrindė prašymą.

Po vardinio balsavimo (262 už, 29 prieš, 8 susilaikė) Parlamentas prašymą patvirtino.

Balsavimas liks įtrauktas į trečiadienio balsavimo laiką.

ALDE frakcijos prašymas darbotvarkės 3 punktu po Kati Piri pranešimo„2018 m. ataskaita dėl Turkijos“ (A8-0091/2019) (point 16 du PDOJ) įtraukti Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės pareiškimą dėl nepaprastosios padėties Venesueloje.

Diskusijos bus užbaigtos pateikus pasiūlymus dėl rezoliucijų, dėl kurių bus balsuojama ketvirtadienį.

Kalbėjo Javier Nart ALDE frakcijos vardu, jis pagrindė prašymą, Esteban González Pons PPE frakcijos vardu pritarė prašymui, o Philippe Lamberts paprieštaravo šiam prašymui.

Parlamentas pritarė prašymui.

Nustatyti šie galutiniai dokumentų pateikimo terminai:
Pasiūlymai dėl rezoliucijų: antradienis, 2019 m. kovo 12 d. 12 val.
Pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai ir bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos: trečiadienis, 2019 m. kovo 13 d. 12 val.
Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai: trečiadienis, 2019 m. kovo 13 d. 13 val.
Prašymai balsuoti atskirai ir dėl balsavimo dalimis: trečiadienis, 2019 m. kovo 13 d. 19 val.

Ketvirtadienis

Verts/ALE ir EFDD frakcijų prašymas užbaigti diskusijas tema „Gyvūnų gerovės taisyklės akvakultūros sektoriuje“ (point 148 du PDOJ) pateikus pasiūlymus dėl rezoliucijų, dėl kurių bus balsuojama per kitą sesiją.

Kalbėjo Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, jis pagrindė prašymą, o Dobromir Sośnierz paprieštaravo šiam prašymui.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (130 balsavo už, 144 – prieš, 14 susilaikė) atmetė prašymą.

°
° ° °

Darbų programa patvirtinta.

°
° ° °

Kalbėjo James Carver.

Atnaujinta: 2019 m. liepos 4 d.Teisinė informacija - Privatumo politika