Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2019. gada 11. marts - Strasbūra

16. Darba kārtība
CRE

Bija izdalīts 2019. gada marta plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 636.011/PDOJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 149.a pants).

Uzstājās Terry Reintke, komentējot paziņojumu par to, ka priekšsēdētājs piedalīsies 13. Pasaules ģimeņu kongresā, kas notiks Veronā (Itālija) 2019. gada 29.–31. martā (priekšsēdētājs sniedza precizējumus), Gerard Batten, Piernicola Pedicini un Sophia in 't Veld, atgriežoties pie Terry Reintke uzsāktā temata (priekšsēdētājs apstiprināja, ka nepiedalīsies Veronas kongresā).

°
° ° °

Pirmdiena

ECR grupas pieprasījums darba kārtībā kā 8. punktu iekļaut Komisijas paziņojumu par plūdiem Krētā. Debašu noslēgumā tiktu iesniegtas rezolūcijas, par kurām balsošana norisinātos ceturtdien.

Uzstājās Notis Marias ECR grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu.

Balsojot pēc saraksta, Parlaments pieprasījumu noraidīja (81 par, 201 pret, 10 atturas).

Uzstājās Pervenche Berès, informējot, ka nav varējusi piedalīties balsošanā.

Otrdiena

PPE grupas pieprasījums mainīt nosaukumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumam “Cilvēktiesību pārkāpumiem piemērojams Eiropas sankciju režīms (GDKP 123. punkts), izsakot to šādā redakcijā “Magņitska likums Eiropas Savienībā (cilvēktiesību pārkāpumiem piemērojams sankciju režīms)”.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, un Judith Sargentini, iebilstot pret pieprasījumu.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu noraidīja (134 par, 146 pret, 16 atturas).

S&D grupas pieprasījums pēcpusdienas darba kārtībā kā 6. punktu iekļaut debates par Morten Løkkegaard ziņojumu “Produktu un pakalpojumu pieejamības prasības” (A8-0188/2017), par ko sākotnēji bija paredzēts balsot trešdienas balsošanas laikā (GDKP 13. punkts).

Uzstājās Olga Sehnalová S&D grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu.

Balsojot pēc saraksta, Parlaments pieprasījumu apstiprināja (262 par, 29 pret, 8 atturas).

Balsojums joprojām ir paredzēts trešdienas balsošanas laikā.

ALDE grupas pieprasījums kā 3. punktu pēc Kati Piri ziņojuma “2018. gada ziņojums par Turciju” (A8-0091/2019) (GDKP 16. punkts), darba kārtībā iekļaut Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu par ārkārtas stāvokli Venecuēlā.

Debašu noslēgumā tiktu iesniegtas rezolūcijas, par kurām balsošana norisinātos ceturtdien.

Uzstājās Javier Nart ALDE grupas vārdā, pamatojot pierasījumu, Esteban González Pons PPE grupas vārdā, paužot atbalstu, un Philippe Lamberts, iebilstot pret šo pieprasījumu.

Parlaments pieprasījumu apstiprināja.

Tika noteikti šādi iesniegšanas termiņi:
rezolūciju priekšlikumi: otrdien, 2019. gada 12. martā, plkst. 12.00;
rezolūciju priekšlikumu grozījumi un kopīgas rezolūcijas priekšlikums: trešdien, 2019. gada 13. martā, plkst. 12.00;
kopīgas rezolūcijas priekšlikumu grozījumi: trešdien, 2019. gada 13. martā, plkst. 13.00;
pieprasījumi balsot atsevišķi un pieprasījumi balsot pa daļām: trešdien, 2019. gada 13. martā, plkst. 19.00.

Ceturtdiena

Verts/ALE un EFDD grupas pieprasījums, noslēdzot debates par mutiski atbildamo jautājumu “Dzīvnieku labturības noteikumi akvakultūrā” (GDKP 148. punkts), iesniegt rezolūcijas priekšlikumus, par kuriem tiktu balsots nākamajā sesijā.

Uzstājās Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, un Dobromir Sośnierz, iebilstot pret šo pieprasījumu.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu noraidīja (130 par, 144 pret, 14 atturas).

°
° ° °

Līdz ar to darba kārtība bija noteikta.

°
° ° °

Uzstājās James Carver.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 4. jūlijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika