Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 11 maart 2019 - Straatsburg

16. Regeling van de werkzaamheden
CRE

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van maart 2019 (PE 636.011/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 149 bis van het Reglement):

Het woord wordt gevoerd door Terry Reintke, over de aangekondigde deelname van de Voorzitter aan het World Congress of Families XIII dat van 29 tot en met 31 maart 2019 plaatsvindt in Verona (Italië) (de Voorzitter geeft nadere toelichting), Gerard Batten, Piernicola Pedicini en Sophia in 't Veld, die terugkomt op het onderwerp dat werd aangehaald door Terry Reintke (de Voorzitter bevestigt dat hij niet zal deelnemen aan het congres in Verona).

°
° ° °

Maandag

Verzoek van de ECR-Fractie om als 8e punt op de agenda een verklaring van de Commissie over de overstromingen op Kreta toe te voegen. Het debat zou worden afgesloten met de indiening van ontwerpresoluties, die op donderdag in stemming worden gebracht.

Het woord wordt gevoerd doorNotis Marias, namens de ECR-Fractie, die het verzoek toelicht.

Bij HS (81 voor, 201 tegen, 10 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

Het woord wordt gevoerd doorPervenche Berès om aan te geven dat ze niet heeft kunnen deelnemen aan de stemming.

Dinsdag

Verzoek van de PPE-Fractie om de titel van de verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid "Een Europese sanctieregeling voor mensenrechtenschendingen" (punt 123 PDOJ) te wijzigen in "De Magnitsky-wet in de EU (de Europese sanctieregeling voor mensenrechtenschendingen)".

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, die het verzoek toelicht, en Judith Sargentini, die zich uitspreekt tegen het verzoek.

Bij ES (134 voor, 146 tegen, 16 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

Verzoek van de S&D-Fractie om als 6e punt op de agenda van de middag een debat toe te voegen over het verslag Morten Løkkegaard "Toegankelijkheidseisen voor producten en diensten" (A8-0188/2017), dat aanvankelijk onder de stemmingen van woensdag werd opgenomen (punt 13 PDOJ).

Het woord wordt gevoerd doorOlga Sehnalová, namens de S&D-Fractie, die het verzoek toelicht.

Bij HS (262 voor, 29 tegen, 8 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.

De stemming blijft opgenomen onder de stemmingen van woensdag.

Verzoek van de ALDE-Fractie om als 3e punt op de agenda, na het verslag Kati Piri "Verslag 2018 over Turkije" (A8-0091/2019) (punt 16 PDOJ), een verklaring toe te voegen van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de noodsituatie in Venezuela.

Het debat zou worden afgesloten met de indiening van ontwerpresoluties, die op donderdag in stemming worden gebracht.

Het woord wordt gevoerd door Javier Nart, namens de ALDE-Fractie, die het verzoek toelicht, Esteban González Pons, namens de PPE-Fractie, die zijn steun uitspreekt voor het verzoek, en Philippe Lamberts, die zich uitspreekt tegen het verzoek.

Het Parlement willigt het verzoek in.

De volgende indieningstermijnen zijn vastgesteld:
Ontwerpresoluties: dinsdag 12 maart 2019 om 12.00 uur.
Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresolutie: woensdag 13 maart 2019 om 12.00 uur.
Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties: woensdag 13 maart 2019 om 13.00 uur.
Verzoeken om afzonderlijke stemmingen en verzoeken om stemming in onderdelen: woensdag 13 maart 2019 om 19.00 uur.

Donderdag

Verzoek van de Verts/ALE-Fractie en de EFDD-Fractie om het debat over de vraag met verzoek om mondeling antwoord over "Dierenwelzijnsregels in de aquacultuur" (punt 148 PDOJ) af te sluiten met de indiening van ontwerpresoluties, die tijdens de volgende vergaderperiode in stemming worden gebracht.

Het woord wordt gevoerd door Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, die het verzoek toelicht, en Dobromir Sośnierz, die zich uitspreekt tegen het verzoek.

Bij ES (130 voor, 144 tegen, 14 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

°
° ° °

De agenda wordt aldus vastgesteld.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door James Carver.

Laatst bijgewerkt op: 4 juli 2019Juridische mededeling - Privacybeleid