Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 11 marca 2019 r. - Strasburg

16. Porządek obrad
CRE

Rozdano porządek obrad posiedzeń plenarnych w marca 2019 (PE 636.011/PDOJ), do którego zaproponowano następujące zmiany (art. 149a Regulaminu):

Głos zabrali: Terry Reintke, na temat zapowiedzianego udziału Przewodniczącego w 13. Światowym Kongresie Rodzin, który odbędzie się w Weronie we Włoszech w dniach 29-31 marca 2019 r., (Przewodniczący przedstawił wyjaśnienie), Gerard Batten, Piernicola Pedicini i Sophia in 't Veld, którzy powrócili do kwestii poruszonej przez Terry Reintke (Przewodniczący potwierdził, że nie weźmie udziału w Kongresie w Weronie).

°
° ° °

Poniedziałek

Wniosek grupy ECR o wpisanie, jako 8. punkt porządku obrad, oświadczenia Komisji na temat powodzi na Krecie. Debata zakończy się złożeniem projektów rezolucji, które zostaną poddane pod głosowanie w czwartek.

Głos zabrał Notis Marias, w imieniu grupy ECR, aby uzasadnić wniosek.

W GI (przy 81 głosach za, 201 głosach przeciw i 10 wstrzymujących się), Parlament odrzucił wniosek.

Głos zabrała Pervenche Berès, aby zaznaczyć, że nie mogła wziąć udziału w głosowaniu.

Wtorek

Wniosek grupy PPE o zmianę tytułu oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Europejski system sankcji za naruszenia praw człowieka (pkt 123 PDOJ) na „Ustawa Magnickiego w UE (system sankcji za naruszenia praw człowieka).

Głos zabrali Cristian Dan Preda, w imieniu grupy PPE, aby uzasadnić wniosek, i Judith Sargentini, aby wyrazić sprzeciw.

W GE (przy 134 głosach za, 146 głosach przeciw i 16 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

Wniosek grupy S&D o dodanie, jako 6. punktu porządku obrad po południu, debaty na temat sprawozdania Mortena Løkkegaarda „Wymogi dostępności produktów i usług (A8-0188/2017), nad którym głosowanie początkowo przewidziano na środę (pkt 13 PDOJ).

Głos zabrała Olga Sehnalová, w imieniu grupy S&D, aby uzasadnić wniosek.

W GI (przy 262 głosach za, 29 glosach przeciw, 8 wstrzymujących się), Parlament przyjął wniosek.

Głosowanie w tej sprawie odbędzie się, jak przewidziano, w środę.

Wniosek grupy ALDE o dodanie, jako 3. punktu porządku obrad, po sprawozdaniu Kati Piri „Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Turcji (A8-0091/2019) (pkt 16 PDOJ), oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie sytuacji w Wenezueli.

Debata zakończy się złożeniem projektów rezolucji, które zostaną poddane pod głosowanie w czwartek.

Głos zabrali Javier Nart, w imieniu grupy ALDE, aby uzasadnić wniosek, Esteban González Pons w imieniu grupy PPE, aby go poprzeć, i Philippe Lamberts, aby wyrazić sprzeciw.

Parlament przyjął wniosek.

Ustalono następujące terminy na składanie dokumentów:
Projekty rezolucji: wtorek 12 marca 2019 r. godz. 12.00.
Poprawki do projektów rezolucji i wspólnych projektów rezolucji: środa 13 marca 2019 r. godz. 12.00.
Poprawki do wspólnych projektów rezolucji: środa 13 marca 2019 r. godz. 13.00.
Wnioski o głosowanie odrębne i głosowanie podzielone: środa 13 marca 2019 r. godz. 19.00.

Czwartek

Wniosek grup Verts/ALE i EFDD, aby na zakończenie debaty nad pytaniem wymagającym odpowiedzi ustnej poświęconym „Zasadom dotyczącym dobrostanu zwierząt w akwakulturze (pkt 148 PDOJ) złożyć projekty rezolucji, które zostałyby poddane pod głosowanie podczas kolejnej sesji miesięcznej.

Głos zabrali Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, aby uzasadnić wniosek, i Dobromir Sośnierz, aby wyrazić sprzeciw.

W GE (przy 130 głosach za, 144 głosach przeciw i 14 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

°
° ° °

Niniejszym ustalono porządek obrad.

°
° ° °

Głos zabrał James Carver.

Ostatnia aktualizacja: 4 lipca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności