Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 11. marec 2019 - Strasbourg

16. Razpored dela
CRE

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za delno zasedanje marca 2019 (PE 636.011/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 149a Poslovnika):

Govorili so Terry Reintke o napovedani udeležbi predsednika na 13. srečanju družin, ki bo v Veroni (Italija) od 29. do 31. marca 2019 (predsednik je podal pojasnila), Gerard Batten, Piernicola Pedicini in Sophia in 't Veld, ki so prav tako govorili na temo, ki jo je začel Terry Reintke (predsednik je potrdil, da se ne bo udeležil srečanja v Veroni).

°
° ° °

Ponedeljek

Zahteva skupine ECR, da se na dnevni red pod točko 8 vpiše izjava Komisije o poplavah na Kreti. Razprava se bo zaključila s predložitvijo predlogov resolucij, o katerih bo glasovanje potekalo v četrtek.

Govoril je Notis Marias, v imenu skupine ECR, ki je obrazložil zahtevo.

Parlament je s poimenskim glasovanjem (81 za, 201 proti, 10 vzdržanih glasov) zahtevo zavrnil.

Govorila je Pervenche Berès, da bi obvestila, da ni mogla sodelovati pri glasovanju.

Torek

Zahteva skupine PPE glede spremembe naslova izjave podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko "Evropski sistem sankcij za kršenje človekovih pravic" (točka 123 PDOJ) v "Zakon Magnitski v EU (sistem sankcij za kršitev človekovih pravic)".

Govorila sta Cristian Dan Preda, v imenu skupine PPE, ki je zahtevo obrazložil, in Judith Sargentini, ki ji je nasprotovala.

Parlament je zahtevo zavrnil (EG) (134 glasov za, 146 glasov proti, 16 vzdržanih glasov).

Zahteva skupine S&D, da bi kot šesto točko na popoldanski dnevni red dodali razpravo o poročilu Morten Løkkegaard "Zahteve glede dostopnosti proizvodov in storitev" (A8-0188/2017), ki je bila prvotno predvidena v času glasovanja v sredo (točka 13 PDOJ).

Govorila je Olga Sehnalová, v imenu skupine S&D, ki je zahtevo obrazložila.

Parlament je poimenskim glasovanjem (262 za, 29 proti, 8 vzdržanih glasov) zahtevo zavrnil.

Glasovanje bo vseeno v času glasovanja v sredo.

Zahteva skupine ALDE, da se kot točko 3 dnevnega reda po poročilu Kati Piri "Poročilo o Turčiji za leto 2018" (A8-0091/2019) (točka 16 PDOJ), uvrsti izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o izrednih razmerah v Venezueli.

Razprava bo torej zaključena z vložitvijo predlogov resolucij, o katerih bo glasovanje potekalo v četrtek.

Govorili so Javier Nart, v imenu skupine ALDE, ki je zahtevo obrazložil, Esteban González Pons v imenu skupine PPE, ki jo je podprl, in Philippe Lamberts ki ji je nasprotoval.

Parlament je zahtevo odobril.

Postavljeni so bili naslednji roki za vložitev:
za predloge resolucij: torek, 12. marca 2019 ob 12.00.
za predloge sprememb k resolucijam in skupne predloge resolucij: sreda, 13. marca 2019 ob 12.00.
za predloge sprememb k skupnim predlogom resolucij: sreda, 13. marca 2019 ob 13.00.
za zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delih: sreda, 13. marca 2019 ob 19.00 uri.

Četrtek

Zahteva skupin Verts/ALE in EFDD, da se razprava o vprašanju za ustni odgovor z naslovom "Pravila o dobrobiti živali na področju akvakulture" (točka 148 PDOJ) zaključi s predložitvijo predlogov resolucij, o katerih bo glasovanje potekalo na prihodnjem zasedanju.

Govorila sta Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, ki je zahtevo obrazložil, in Dobromir Sośnierz, ki ji je nasprotoval.

Parlament je zahtevo zavrnil (EG) (130 glasov za, 144 glasov proti, 14 vzdržanih glasov).

°
° ° °

S tem je bil določen razpored dela.

°
° ° °

Govoril je James Carver.

Zadnja posodobitev: 4. julij 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov