Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0002(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A8-0219/2016

Forhandlinger :

PV 11/03/2019 - 17
CRE 11/03/2019 - 17

Afstemninger :

PV 12/03/2019 - 9.14
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0148

Protokol
Mandag den 11. marts 2019 - Strasbourg

17. Udveksling af oplysninger om tredjelandsstatsborgere og det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS) ***I - Centralt system til bestemmelse af, hvilke medlemsstater der ligger inde med oplysninger om straffedomme afsagt over tredjelandsstatsborgere og statsløse personer (ECRIS-TCN-systemet) ***I (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA for så vidt angår udveksling af oplysninger om tredjelandsstatsborgere og det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS), og om erstatning af Rådets afgørelse 2009/316/RIA [COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Daniel Dalton (A8-0219/2016)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et centralt system til bestemmelse af, hvilke medlemsstater der ligger inde med oplysninger om straffedomme afsagt over tredjelandsstatsborgere og statsløse personer (tredjelandsstatsborgere) for at supplere og understøtte det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS-TCN-systemet), og om ændring af forordning (EU) nr. 1077/2011 [COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

Afstemningen om afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger fandt sted den 8. februar 2018 (punkt 12.6 i protokollen af 8.2.2018)

Daniel Dalton forelagde betænkningerne.

Taler: Věra Jourová (medlem af Kommissionen).

Talere Bernd Kölmel (ordfører for udtalelse fra BUDG), Pál Csáky for PPE-Gruppen, Anna Hedh for S&D-Gruppen, Helga Stevens for ECR-Gruppen, Angelika Mlinar for ALDE-Gruppen, Romeo Franz for Verts/ALE-Gruppen, Emil Radev og Ruža Tomašić.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Bogdan Andrzej Zdrojewski og Notis Marias.

Talere Věra Jourová og Daniel Dalton.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.14 i protokollen af 12.3.2019 og punkt 9.15 i protokollen af 12.3.2019.

Seneste opdatering: 4. juli 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik