Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0002(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0219/2016

Keskustelut :

PV 11/03/2019 - 17
CRE 11/03/2019 - 17

Äänestykset :

PV 12/03/2019 - 9.14
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0148

Pöytäkirja
Maanantai 11. maaliskuuta 2019 - Strasbourg

17. Kolmansien maiden kansalaisia koskeva tietojenvaihto ja eurooppalainen rikosrekisteritietojärjestelmä (ECRIS) ***I - Keskitetty järjestelmä sellaisten jäsenvaltioiden määrittämiseksi, joilla on kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden rikostuomioita koskevia tietoja (ECRIS-TCN) ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston puitepäätöksen 2009/315/YOS muuttamisesta kolmansien maiden kansalaisia koskevan tietojenvaihdon ja eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän (ECRIS) osalta sekä neuvoston päätöksen 2009/316/YOS korvaamisesta [COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Daniel Dalton (A8-0219/2016)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi niiden jäsenvaltioiden määrittämistä koskevan keskitetyn järjestelmän perustamisesta, joilla on kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden rikostuomioita koskevia tietoja, eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän (ECRIS-TCN-järjestelmä) täydentämiseksi ja tukemiseksi ja asetuksen (EU) N:o 1077/2011 muuttamisesta [COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

Äänestys päätöksestä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut toimitettiin 8. helmikuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 8.2.2018, kohta 12.6)

Daniel Dalton esitteli mietinnöt.

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Bernd Kölmel (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Pál Csáky PPE-ryhmän puolesta, Anna Hedh S&D-ryhmän puolesta, Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta, Angelika Mlinar ALDE-ryhmän puolesta, Romeo Franz Verts/ALE-ryhmän puolesta, Emil Radev ja Ruža Tomašić.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Bogdan Andrzej Zdrojewski ja Notis Marias.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Daniel Dalton.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.3.2019, kohta 9.14 ja istunnon pöytäkirja 12.3.2019, kohta 9.15.

Päivitetty viimeksi: 4. heinäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö