Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0002(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A8-0219/2016

Debatten :

PV 11/03/2019 - 17
CRE 11/03/2019 - 17

Stemmingen :

PV 12/03/2019 - 9.14
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0148

Notulen
Maandag 11 maart 2019 - Straatsburg

17. Uitwisseling van informatie over onderdanen uit derde landen en het Europees Strafregisterinformatiesysteem (Ecris) ***I - Gecentraliseerd systeem voor de vaststelling welke lidstaten over informatie beschikken inzake veroordelingen van onderdanen van derde landen en staatlozen ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Kaderbesluit 2009/315/JBZ van de Raad, betreffende de uitwisseling van informatie over onderdanen van derde landen en betreffende het Europees Strafregisterinformatiesysteem (Ecris), en ter vervanging van Besluit 2009/316/JBZ van de Raad [COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Daniel Dalton (A8-0219/2016)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een gecentraliseerd systeem voor de vaststelling welke lidstaten over informatie beschikken inzake veroordelingen van onderdanen van derde landen en staatlozen (TCN) ter aanvulling en ondersteuning van het Europees Strafregisterinformatiesysteem (Ecris-TCN) en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1077/2011 [COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

De stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen, heeft plaatsgevonden op 8 februari 2018 (punt 12.6 van de notulen van 8.2.2018)

Daniel Dalton leidt de verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Bernd Kölmel (rapporteur voor advies van de commissie BUDG), Pál Csáky, namens de PPE-Fractie, Anna Hedh, namens de S&D-Fractie, Helga Stevens, namens de ECR-Fractie, Angelika Mlinar, namens de ALDE-Fractie, Romeo Franz, namens de Verts/ALE-Fractie, Emil Radev en Ruža Tomašić.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Bogdan Andrzej Zdrojewski en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Daniel Dalton.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.14 van de notulen van 12.3.2019 en punt 9.15 van de notulen van 12.3.2019.

Laatst bijgewerkt op: 4 juli 2019Juridische mededeling - Privacybeleid