Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0002(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A8-0219/2016

Debaty :

PV 11/03/2019 - 17
CRE 11/03/2019 - 17

Głosowanie :

PV 12/03/2019 - 9.14
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0148

Protokół
Poniedziałek, 11 marca 2019 r. - Strasburg

17. Wymiana informacji dotyczących obywateli państw trzecich oraz europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS) ***I - Scentralizowany system identyfikacji państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców (ECRIS-TCN) ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję ramową Rady 2009/315/WSiSW w odniesieniu do wymiany informacji dotyczących obywateli państw trzecich oraz w odniesieniu do europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS) i zastępującej decyzję Rady 2009/316/WSiSW [COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Daniel Dalton (A8-0219/2016)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego scentralizowany system identyfikacji państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców na potrzeby uzupełnienia i wsparcia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (systemu ECRIS-TCN) i zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1077/2011 [COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

Głosowanie nad decyzją o rozpoczęciu negocjacji międzyinstytucjonalnych odbyło się dnia 8 lutego 2018 r. (pkt 12.6 protokołu z dnia 8.2.2018)

Daniel Dalton przedstawił sprawozdania.

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Głos zabrali Bernd Kölmel (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Pál Csáky w imieniu grupy PPE, Anna Hedh w imieniu grupy S&D, Helga Stevens w imieniu grupy ECR, Angelika Mlinar w imieniu grupy ALDE, Romeo Franz w imieniu grupy Verts/ALE, Emil Radev i Ruža Tomašić.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Bogdan Andrzej Zdrojewski i Notis Marias.

Głos zabrali Věra Jourová i Daniel Dalton.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.14 protokołu z dnia 12.3.2019 i pkt 9.15 protokołu z dnia 12.3.2019.

Ostatnia aktualizacja: 4 lipca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności