Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0002(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0219/2016

Rozpravy :

PV 11/03/2019 - 17
CRE 11/03/2019 - 17

Hlasovanie :

PV 12/03/2019 - 9.14
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0148

Zápisnica
Pondelok, 11. marca 2019 - Štrasburg

17. Výmena informácií o štátnych príslušníkoch tretích krajín a Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS) ***I - Centralizovaný systém na identifikáciu členských štátov, v ktorých sú k dispozícii informácie o odsúdeniach štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti (ECRIS-TCN) ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení rámcové rozhodnutie Rady 2009/315/SVV, pokiaľ ide o výmenu informácií o štátnych príslušníkoch tretích krajín a pokiaľ ide o Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS), a ktorou sa nahrádza rozhodnutie Rady 2009/316/SVV [COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Daniel Dalton (A8-0219/2016)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje centralizovaný systém na identifikáciu členských štátov, v ktorých sú k dispozícii informácie o odsúdeniach štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti (TCN), s cieľom doplniť a podporiť Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS-TCN), a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1077/2011 [COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

Hlasovanie o rozhodnutí o začatí medziinštitucionálnych rokovaní sa uskutočnilo dňa 8. februára 2018 (bod 12.6 zápisnice zo dňa 8.2.2018)

Daniel Dalton uviedol správy.

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Bernd Kölmel (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Pál Csáky v mene skupiny PPE, Anna Hedh v mene skupiny S&D, Helga Stevens v mene skupiny ECR, Angelika Mlinar v mene skupiny ALDE, Romeo Franz v mene skupiny Verts/ALE, Emil Radev a Ruža Tomašić.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Bogdan Andrzej Zdrojewski a Notis Marias.

V rozprave vystúpili: Věra Jourová a Daniel Dalton.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.14 zápisnice zo dňa 12.3.2019 a bod 9.15 zápisnice zo dňa 12.3.2019.

Posledná úprava: 4. júla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia