Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0230(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0079/2019

Внесени текстове :

A8-0079/2019

Разисквания :

PV 11/03/2019 - 18
CRE 11/03/2019 - 18

Гласувания :

PV 12/03/2019 - 9.16
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0150

Протокол
Понеделник, 11 март 2019 г. - Страсбург

18. Програма „Европейски корпус за солидарност“ ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата „Европейски корпус за солидарност“ и за отмяна на [Регламента за Европейския корпус за солидарност] и Регламент (ЕС) № 375/2014 [COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

Michaela Šojdrová представи доклада.

Изказа се Eleni Theocharous (докладчик по становището на комисията DEVE).

Изказа се Tibor Navracsics (член на Комисията).

Изказаха се Tiemo Wölken (докладчик по становището на комисията BUDG), Ivana Maletić (докладчик по становището на комисията REGI), Bogdan Andrzej Zdrojewski, от името на групата PPE, Silvia Costa, от името на групата S&D, Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, Helga Trüpel, от името на групата Verts/ALE, Nikolaos Chountis, от името на групата GUE/NGL, Bill Etheridge, от името на групата EFDD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Kostas Papadakis, независим член на ЕП, и Enrique Guerrero Salom.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказаха се Julie Ward и Момчил Неков.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo и Notis Marias.

Изказаха се Tibor Navracsics и Michaela Šojdrová.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.16 от протокола от 12.3.2019 г.

Последно осъвременяване: 4 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност