Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0230(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0079/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0079/2019

Συζήτηση :

PV 11/03/2019 - 18
CRE 11/03/2019 - 18

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2019 - 9.16
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0150

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 11 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο

18. Θέσπιση του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και για την κατάργηση του [κανονισμού του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης] και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 375/2014 [COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγήτρια: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

Η Michaela Šojdrová παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Ελένη Θεοχάρους (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE).

Παρεμβαίνει ο Tibor Navracsics (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Tiemo Wölken (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Ivana Maletić (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Bogdan Andrzej Zdrojewski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Silvia Costa, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Helga Trüpel, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Νικόλαος Χουντής, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bill Etheridge, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, μη εγγεγραμμένος, και Enrique Guerrero Salom.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Julie Ward και Momchil Nekov.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Nicola Caputo και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Tibor Navracsics και Michaela Šojdrová.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.3.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 4 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου