Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0230(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0079/2019

Ingediende teksten :

A8-0079/2019

Debatten :

PV 11/03/2019 - 18
CRE 11/03/2019 - 18

Stemmingen :

PV 12/03/2019 - 9.16
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0150

Notulen
Maandag 11 maart 2019 - Straatsburg

18. Het programma "Europees Solidariteitskorps" ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma "Europees Solidariteitskorps" en tot intrekking van [verordening inzake het Europees Solidariteitskorps] en Verordening (EU) nr. 375/2014 [COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

Michaela Šojdrová leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Eleni Theocharous (rapporteur voor advies van de commissie DEVE).

Het woord wordt gevoerd door Tibor Navracsics (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Tiemo Wölken (rapporteur voor advies van de commissie BUDG), Ivana Maletić (rapporteur voor advies van de commissie REGI), Bogdan Andrzej Zdrojewski, namens de PPE-Fractie, Silvia Costa, namens de S&D-Fractie, Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie, Helga Trüpel, namens de Verts/ALE-Fractie, Nikolaos Chountis, namens de GUE/NGL-Fractie, Bill Etheridge, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Kostas Papadakis, niet-fractiegebonden lid, en Enrique Guerrero Salom.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Julie Ward en Momchil Nekov.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Tibor Navracsics en Michaela Šojdrová.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.16 van de notulen van 12.3.2019.

Laatst bijgewerkt op: 4 juli 2019Juridische mededeling - Privacybeleid