Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0230(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0079/2019

Ingivna texter :

A8-0079/2019

Debatter :

PV 11/03/2019 - 18
CRE 11/03/2019 - 18

Omröstningar :

PV 12/03/2019 - 9.16
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0150

Protokoll
Måndagen den 11 mars 2019 - Strasbourg

18. Programmet för Europeiska solidaritetskåren ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för Europeiska solidaritetskåren och om upphävande av [förordningen om den europeiska solidaritetskåren] och förordning (EU) nr 375/2014 [COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

Michaela Šojdrová redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Eleni Theocharous (föredragande av yttrande från utskottet DEVE).

Talare: Tibor Navracsics (ledamot av kommissionen).

Talare: Tiemo Wölken (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Ivana Maletić (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Bogdan Andrzej Zdrojewski för PPE-gruppen, Silvia Costa för S&D-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, Helga Trüpel för Verts/ALE-gruppen, Nikolaos Chountis för GUE/NGL-gruppen, Bill Etheridge för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Kostas Papadakis, grupplös, och Enrique Guerrero Salom.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Julie Ward och Momchil Nekov.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo och Notis Marias.

Talare: Tibor Navracsics och Michaela Šojdrová.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.16 i protokollet av den 12.3.2019.

Senaste uppdatering: 4 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy