Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0225(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0264/2018

Разисквания :

PV 11/03/2019 - 19
CRE 11/03/2019 - 19

Гласувания :

PV 12/03/2019 - 9.17
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0151

Протокол
Понеделник, 11 март 2019 г. - Страсбург

19. Акт на ЕС за киберсигурността ***I - Европейски център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността и Мрежа от национални координационни центрове ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно ENISA — Агенцията на ЕС за киберсигурност, и за отмяна на Регламент (ЕС) № 526/2013, както и относно сертифицирането на киберсигурността на информационните и комуникационните технологии („Акт за киберсигурността“) [COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността и Мрежа от национални координационни центрове [COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Julia Reda (A8-0084/2019)

Angelika Niebler и Julia Reda представиха докладите.

Изказа се Nicola Danti (докладчик по становището на комисията IMCO).

Изказа се Andrus Ansip (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се John Howarth (докладчик по становището на комисията BUDG), Maria Grapini (докладчик по становището на комисията IMCO), Romeo Franz (докладчик по становището на комисията LIBE), Paul Rübig, от името на групата PPE, Петър Курумбашев, от името на групата S&D, Zdzisław Krasnodębski, от името на групата ECR, Pavel Telička, от името на групата ALDE, Jakop Dalunde, от името на групата Verts/ALE, Jaromír Kohlíček, от името на групата GUE/NGL, Christelle Lechevalier, от името на групата ENF, Seán Kelly, Jens Geier, Ralph Packet, Angelika Mlinar, Marisa Matias, Andreas Schwab, Carlos Zorrinho и Eva Kaili.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias и Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Изказаха се Andrus Ansip, Angelika Niebler и Julia Reda.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.17 от протокола от 12.3.2019 г и точка 19.1 от протокола от 13.3.2019 г.

Последно осъвременяване: 4 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност