Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/0225(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A8-0264/2018

Forhandlinger :

PV 11/03/2019 - 19
CRE 11/03/2019 - 19

Afstemninger :

PV 12/03/2019 - 9.17
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0151

Protokol
Mandag den 11. marts 2019 - Strasbourg

19. EU's forordning om cybersikkerhed ***I - Det europæiske industri-, teknologi- og forskningskompetencecenter for cybersikkerhed og netværket af nationale koordinationscentre ***I (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ENISA, "EU's Agentur for Cybersikkerhed", om ophævelse af forordning (EU) nr. 526/2013 og om cybersikkerhedscertificering af informations- og kommunikationsteknologi ("forordningen om cybersikkerhed") [COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af det europæiske industri-, teknologi- og forskningskompetencecenter for cybersikkerhed og netværket af nationale koordinationscentre [COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Julia Reda (A8-0084/2019)

Angelika Niebler og Julia Reda forelagde betænkningerne.

Taler: Nicola Danti (ordfører for udtalelse fra IMCO).

Taler: Andrus Ansip (næstformand i Kommissionen).

Talere John Howarth (ordfører for udtalelse fra BUDG), Maria Grapini (ordfører for udtalelse fra IMCO), Romeo Franz (ordfører for udtalelse fra LIBE), Paul Rübig for PPE-Gruppen, Peter Kouroumbashev for S&D-Gruppen, Zdzisław Krasnodębski for ECR-Gruppen, Pavel Telička for ALDE-Gruppen, Jakop Dalunde for Verts/ALE-Gruppen, Jaromír Kohlíček for GUE/NGL-Gruppen, Christelle Lechevalier for ENF-Gruppen, Seán Kelly, Jens Geier, Ralph Packet, Angelika Mlinar, Marisa Matias, Andreas Schwab, Carlos Zorrinho og Eva Kaili.

FORSÆDE: Bogusław LIBERADZKI
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias og Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Talere Andrus Ansip, Angelika Niebler og Julia Reda.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.17 i protokollen af 12.3.2019 og punkt 19.1 i protokollen af 13.3.2019.

Seneste opdatering: 4. juli 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik