Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/0225(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A8-0264/2018

Arutelud :

PV 11/03/2019 - 19
CRE 11/03/2019 - 19

Hääletused :

PV 12/03/2019 - 9.17
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0151

Protokoll
Esmaspäev, 11. märts 2019 - Strasbourg

19. ELi küberturvalisust käsitlev õigusakt ***I - Euroopa küberturvalisuse tööstusliku, tehnoloogilise ja teadusliku pädevuse keskus ning riiklike koordineerimiskeskuste võrgustik ***I (arutelu)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb ENISAt ehk ELi küberturvalisuse ametit, millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 526/2013 ja mis käsitleb info- ja kommunikatsioonitehnoloogia küberturvalisuse sertifitseerimist („küberturvalisust käsitlev õigusakt“) [COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa küberturvalisuse tööstusliku, tehnoloogilise ja teadusliku pädevuse keskus ning riiklike koordineerimiskeskuste võrgustik [COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Julia Reda (A8-0084/2019)

Angelika Niebler ja Julia Reda tutvustasid oma raporteid.

Sõna võttis Nicola Danti (IMCO-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võttis Andrus Ansip (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid John Howarth (BUDG-komisjoni arvamuse koostaja), Maria Grapini (IMCO-komisjoni arvamuse koostaja), Romeo Franz (LIBE-komisjoni arvamuse koostaja), Paul Rübig fraktsiooni PPE nimel, Peter Kouroumbashev fraktsiooni S&D nimel, Zdzisław Krasnodębski fraktsiooni ECR nimel, Pavel Telička fraktsiooni ALDE nimel, Jakop Dalunde fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jaromír Kohlíček fraktsiooni GUE/NGL nimel, Christelle Lechevalier fraktsiooni ENF nimel, Seán Kelly, Jens Geier, Ralph Packet, Angelika Mlinar, Marisa Matias, Andreas Schwab, Carlos Zorrinho ja Eva Kaili.

ISTUNGI JUHATAJA: Bogusław LIBERADZKI
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias ja Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Sõna võtsid Andrus Ansip, Angelika Niebler ja Julia Reda.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.3.2019 protokollipunkt 9.17 ja 13.3.2019 protokollipunkt 19.1.

Viimane päevakajastamine: 4. juuli 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika