Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/0225(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0264/2018

Keskustelut :

PV 11/03/2019 - 19
CRE 11/03/2019 - 19

Äänestykset :

PV 12/03/2019 - 9.17
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0151

Pöytäkirja
Maanantai 11. maaliskuuta 2019 - Strasbourg

19. EU:n kyberturvallisuusasetus ***I - Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskus ja kansallisten koordinointikeskusten verkosto ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n kyberturvallisuusvirastosta ENISAsta ja asetuksen (EU) 526/2013 kumoamisesta sekä tieto- ja viestintätekniikan kyberturvallisuussertifioinnista (”kyberturvallisuusasetus”) [COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskuksen ja kansallisten koordinointikeskusten verkoston perustamisesta [COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Julia Reda (A8-0084/2019)

Angelika Niebler ja Julia Reda esittelivät mietinnöt.

Nicola Danti (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Andrus Ansip (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: John Howarth (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Maria Grapini (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Romeo Franz (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Paul Rübig PPE-ryhmän puolesta, Peter Kouroumbashev S&D-ryhmän puolesta, Zdzisław Krasnodębski ECR-ryhmän puolesta, Pavel Telička ALDE-ryhmän puolesta, Jakop Dalunde Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jaromír Kohlíček GUE/NGL-ryhmän puolesta, Christelle Lechevalier ENF-ryhmän puolesta, Seán Kelly, Jens Geier, Ralph Packet, Angelika Mlinar, Marisa Matias, Andreas Schwab, Carlos Zorrinho ja Eva Kaili.

Puhetta johti
varapuhemies Bogusław LIBERADZKI

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias ja Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Puheenvuorot: Andrus Ansip, Angelika Niebler ja Julia Reda.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.3.2019, kohta 9.17 ja istunnon pöytäkirja 13.3.2019, kohta 19.1.

Päivitetty viimeksi: 4. heinäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö