Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/0225(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A8-0264/2018

Debatten :

PV 11/03/2019 - 19
CRE 11/03/2019 - 19

Stemmingen :

PV 12/03/2019 - 9.17
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0151

Notulen
Maandag 11 maart 2019 - Straatsburg

19. De cyberbeveiligingsverordening van de EU ***I - Europees kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied van cyberbeveiliging en het netwerk van nationale coördinatiecentra ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake Enisa, het agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging, tot intrekking van Verordening (EU) nr. 526/2013, en inzake de certificering van de cyberbeveiliging van informatie- en communicatietechnologie ("de cyberbeveiligingsverordening") [COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Europees kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied van cyberbeveiliging en het netwerk van nationale coördinatiecentra [COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Julia Reda (A8-0084/2019)

Angelika Niebler en Julia Reda leiden hun verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Nicola Danti (rapporteur voor advies van de commissie IMCO).

Het woord wordt gevoerd door Andrus Ansip (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door John Howarth (rapporteur voor advies van de commissie BUDG), Maria Grapini (rapporteur voor advies van de commissie IMCO), Romeo Franz (rapporteur voor advies van de commissie LIBE), Paul Rübig, namens de PPE-Fractie, Peter Kouroumbashev, namens de S&D-Fractie, Zdzisław Krasnodębski, namens de ECR-Fractie, Pavel Telička, namens de ALDE-Fractie, Jakop Dalunde, namens de Verts/ALE-Fractie, Jaromír Kohlíček, namens de GUE/NGL-Fractie, Christelle Lechevalier, namens de ENF-Fractie, Seán Kelly, Jens Geier, Ralph Packet, Angelika Mlinar, Marisa Matias, Andreas Schwab, Carlos Zorrinho en Eva Kaili.

VOORZITTER: Bogusław LIBERADZKI
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias en Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Het woord wordt gevoerd door Andrus Ansip, Angelika Niebler en Julia Reda.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.17 van de notulen van 12.3.2019 en punt 19.1 van de notulen van 13.3.2019.

Laatst bijgewerkt op: 4 juli 2019Juridische mededeling - Privacybeleid