Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/0225(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A8-0264/2018

Debaty :

PV 11/03/2019 - 19
CRE 11/03/2019 - 19

Głosowanie :

PV 12/03/2019 - 9.17
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0151

Protokół
Poniedziałek, 11 marca 2019 r. - Strasburg

19. Akt ws. cyberbezpieczeństwa ***I - Europejskie Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych oraz sieć krajowych ośrodków koordynacji ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie „Agencji UE ds. Cyberbezpieczeństwa” ENISA, uchylenia rozporządzenia (UE) nr 526/2013 oraz certyfikacji cyberbezpieczeństwa w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych („akt ws. cyberbezpieczeństwa”) [COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejskie Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych oraz sieć krajowych ośrodków koordynacji [COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Julia Reda (A8-0084/2019)

Angelika Niebler i Julia Reda przedstawiły sprawozdania.

Głos zabrał Nicola Danti (sprawozdawca komisji opiniodawczej IMCO).

Głos zabrał Andrus Ansip (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali John Howarth (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Maria Grapini (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO), Romeo Franz (sprawozdawca komisji opiniodawczej LIBE), Paul Rübig w imieniu grupy PPE, Peter Kouroumbashev w imieniu grupy S&D, Zdzisław Krasnodębski w imieniu grupy ECR, Pavel Telička w imieniu grupy ALDE, Jakop Dalunde w imieniu grupy Verts/ALE, Jaromír Kohlíček w imieniu grupy GUE/NGL, Christelle Lechevalier w imieniu grupy ENF, Seán Kelly, Jens Geier, Ralph Packet, Angelika Mlinar, Marisa Matias, Andreas Schwab, Carlos Zorrinho i Eva Kaili.

PRZEWODNICTWO: Bogusław LIBERADZKI
Wiceprzewodniczący

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias i Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Głos zabrali Andrus Ansip, Angelika Niebler i Julia Reda.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.17 protokołu z dnia 12.3.2019 i pkt 19.1 protokołu z dnia 13.3.2019.

Ostatnia aktualizacja: 4 lipca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności