Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0225(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0264/2018

Rozpravy :

PV 11/03/2019 - 19
CRE 11/03/2019 - 19

Hlasovanie :

PV 12/03/2019 - 9.17
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0151

Zápisnica
Pondelok, 11. marca 2019 - Štrasburg

19. Akt o kybernetickej bezpečnosti EÚ ***I – Európske centrum odvetvových, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti a sieť národných koordinačných centier ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Agentúre EÚ pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA), o zrušení nariadenia (EÚ) č. 526/2013 a o certifikácii kybernetickej bezpečnosti informačných a komunikačných technológií („akt o kybernetickej bezpečnosti“) [COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európske centrum odvetvových, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti a sieť národných koordinačných centier [COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Julia Reda (A8-0084/2019)

Angelika Niebler a Julia Reda uviedli svoje správy.

V rozprave vystúpil Nicola Danti (spravodajca výboru IMCO požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpil Andrus Ansip (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: John Howarth (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Maria Grapini (spravodajkyňa výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Romeo Franz (spravodajca výboru LIBE požiadaného o stanovisko), Paul Rübig v mene skupiny PPE, Peter Kouroumbashev v mene skupiny S&D, Zdzisław Krasnodębski v mene skupiny ECR, Pavel Telička v mene skupiny ALDE, Jakop Dalunde v mene skupiny Verts/ALE, Jaromír Kohlíček v mene skupiny GUE/NGL, Christelle Lechevalier v mene skupiny ENF, Seán Kelly, Jens Geier, Ralph Packet, Angelika Mlinar, Marisa Matias, Andreas Schwab, Carlos Zorrinho a Eva Kaili.

PREDSEDNÍCTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias a Bogdan Andrzej Zdrojewski.

V rozprave vystúpili: Andrus Ansip, Angelika Niebler a Julia Reda.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.17 zápisnice zo dňa 12.3.2019 a bod 19.1 zápisnice zo dňa 13.3.2019.

Posledná úprava: 4. júla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia