Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0225(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0264/2018

Debatter :

PV 11/03/2019 - 19
CRE 11/03/2019 - 19

Omröstningar :

PV 12/03/2019 - 9.17
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0151

Protokoll
Måndagen den 11 mars 2019 - Strasbourg

19. EU:s cybersäkerhetsakt ***I - Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och nätverket av nationella samordningscentrum ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Enisa, ”EU:s cybersäkerhetsbyrå”, och om upphävande av förordning (EU) nr 526/2013, och om cybersäkerhetscertifiering av informations- och kommunikationsteknik (”cybersäkerhetsakten”) [COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och av nätverket av nationella samordningscentrum [COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Julia Reda (A8-0084/2019)

Angelika Niebler och Julia Reda redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Nicola Danti (föredragande av yttrande från utskottet IMCO).

Talare: Andrus Ansip (vice ordförande för kommissionen).

Talare: John Howarth (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Maria Grapini (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Romeo Franz (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), Paul Rübig för PPE-gruppen, Peter Kouroumbashev för S&D-gruppen, Zdzisław Krasnodębski för ECR-gruppen, Pavel Telička för ALDE-gruppen, Jakop Dalunde för Verts/ALE-gruppen, Jaromír Kohlíček för GUE/NGL-gruppen, Christelle Lechevalier för ENF-gruppen, Seán Kelly, Jens Geier, Ralph Packet, Angelika Mlinar, Marisa Matias, Andreas Schwab, Carlos Zorrinho och Eva Kaili.

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias och Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Talare: Andrus Ansip, Angelika Niebler och Julia Reda.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.17 i protokollet av den 12.3.2019 och punkt 19.1 i protokollet av den 13.3.2019.

Senaste uppdatering: 4 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy