Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0082(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0309/2018

Indgivne tekster :

A8-0309/2018

Forhandlinger :

PV 11/03/2019 - 20
CRE 11/03/2019 - 20

Afstemninger :

PV 25/10/2018 - 13.3
CRE 25/10/2018 - 13.3
PV 12/03/2019 - 9.18
CRE 12/03/2019 - 9.18
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0152

Protokol
Mandag den 11. marts 2019 - Strasbourg

20. Illoyal handelspraksis i relationer mellem virksomheder i fødevareforsyningskæden ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om illoyal handelspraksis i relationer mellem virksomheder i fødevareforsyningskæden [COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

Afstemningen om afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger fandt sted den 25. oktober 2018 (punkt 13.3 i protokollen af 25.10.2018).

Paolo De Castro forelagde betænkningen.

Taler: Marc Tarabella (ordfører for udtalelse fra IMCO).

Taler: Phil Hogan (medlem af Kommissionen).

Talere: Pilar Ayuso (ordfører for udtalelse fra ENVI), Mairead McGuinness for PPE-Gruppen, Nicola Caputo for S&D-Gruppen, Anthea McIntyre for ECR-Gruppen, Elsi Katainen for ALDE-Gruppen, Maria Heubuch for Verts/ALE-Gruppen, Matt Carthy for GUE/NGL-Gruppen, Marco Zullo for EFDD-Gruppen, John Stuart Agnew for ENF-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Mairead McGuinness, Dobromir Sośnierz, løsgænger, Czesław Adam Siekierski, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Dobromir Sośnierz, Clara Aguilera, James Nicholson, Giancarlo Scottà, Michel Dantin, Eric Andrieu, Bas Belder, Philippe Loiseau, Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Innocenzo Leontini, Gilles Lebreton, Ricardo Serrão Santos, Franc Bogovič, Karine Gloanec Maurin, Sofia Ribeiro, Michela Giuffrida, Othmar Karas, Seán Kelly, Marijana Petir, Andreas Schwab og Linda McAvan (ordfører for udtalelse fra DEVE).

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Momchil Nekov, Notis Marias, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Giulia Moi, Caterina Chinnici og Olga Sehnalová.

Taler: Phil Hogan.

FORSÆDE: Fabio Massimo CASTALDO
næstformand

Taler: Paolo De Castro.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.18 i protokollen af 12.3.2019.

Seneste opdatering: 4. juli 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik