Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/0082(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0309/2018

Esitatud tekstid :

A8-0309/2018

Arutelud :

PV 11/03/2019 - 20
CRE 11/03/2019 - 20

Hääletused :

PV 25/10/2018 - 13.3
CRE 25/10/2018 - 13.3
PV 12/03/2019 - 9.18
CRE 12/03/2019 - 9.18
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0152

Protokoll
Esmaspäev, 11. märts 2019 - Strasbourg

20. Ettevõtjatevahelised ebaausad kaubandustavad toiduainete tarneahelas ***I (arutelu)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse toiduainete tarneahelas ettevõtjatevahelistes suhetes esinevaid ebaausaid kaubandustavasid [COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

Institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise otsuse hääletus toimus 25. oktoobril 2018 (25.10.2018 protokollipunkt 13.3).

Paolo De Castro tutvustas raportit.

Sõna võttis Marc Tarabella (IMCO-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võttis Phil Hogan (komisjoni liige).

Sõna võtsid Pilar Ayuso (ENVI-komisjoni arvamuse koostaja), Mairead McGuinness fraktsiooni PPE nimel, Nicola Caputo fraktsiooni S&D nimel, Anthea McIntyre fraktsiooni ECR nimel, Elsi Katainen fraktsiooni ALDE nimel, Maria Heubuch fraktsiooni Verts/ALE nimel, Matt Carthy fraktsiooni GUE/NGL nimel, Marco Zullo fraktsiooni EFDD nimel, John Stuart Agnew fraktsiooni ENF nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Mairead McGuinness, Dobromir Sośnierz (fraktsioonilise kuuluvuseta), Czesław Adam Siekierski, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Dobromir Sośnierz, Clara Aguilera, James Nicholson, Giancarlo Scottà, Michel Dantin, Eric Andrieu, Bas Belder, Philippe Loiseau, Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Innocenzo Leontini, Gilles Lebreton, Ricardo Serrão Santos, Franc Bogovič, Karine Gloanec Maurin, Sofia Ribeiro, Michela Giuffrida, Othmar Karas, Seán Kelly, Marijana Petir, Andreas Schwab ja Linda McAvan (DEVE-komisjoni arvamuse koostaja).

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Momchil Nekov, Notis Marias, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Giulia Moi, Caterina Chinnici ja Olga Sehnalová.

Sõna võttis Phil Hogan.

ISTUNGI JUHATAJA: Fabio Massimo CASTALDO
asepresident

Sõna võttis Paolo De Castro.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.3.2019 protokollipunkt 9.18.

Viimane päevakajastamine: 4. juuli 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika