Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0082(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0309/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0309/2018

Keskustelut :

PV 11/03/2019 - 20
CRE 11/03/2019 - 20

Äänestykset :

PV 25/10/2018 - 13.3
CRE 25/10/2018 - 13.3
PV 12/03/2019 - 9.18
CRE 12/03/2019 - 9.18
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0152

Pöytäkirja
Maanantai 11. maaliskuuta 2019 - Strasbourg

20. Epäterveet kaupan käytännöt yritysten välisissä suhteissa elintarvikeketjussa ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi epäterveistä kaupan käytännöistä yritysten välisissä suhteissa elintarvikeketjussa [COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

Äänestys päätöksestä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut toimitettiin 25. lokakuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 25.10.2018, kohta 13.3).

Paolo De Castro esitteli mietinnön.

Marc Tarabella (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Phil Hogan (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Pilar Ayuso (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Mairead McGuinness PPE-ryhmän puolesta, Nicola Caputo S&D-ryhmän puolesta, Anthea McIntyre ECR-ryhmän puolesta, Elsi Katainen ALDE-ryhmän puolesta, Maria Heubuch Verts/ALE-ryhmän puolesta, Matt Carthy GUE/NGL-ryhmän puolesta, Marco Zullo EFDD-ryhmän puolesta, ENF-ryhmän puolesta John Stuart Agnew, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Mairead McGuinness, sitoutumaton Dobromir Sośnierz, Czesław Adam Siekierski, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamallaDobromir Sośnierz, Clara Aguilera, James Nicholson, Giancarlo Scottà, Michel Dantin, Eric Andrieu, Bas Belder, Philippe Loiseau, Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Innocenzo Leontini, Gilles Lebreton, Ricardo Serrão Santos, Franc Bogovič, Karine Gloanec Maurin, Sofia Ribeiro, Michela Giuffrida, Othmar Karas, Seán Kelly, Marijana Petir, Andreas Schwab ja Linda McAvan (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija).

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Momchil Nekov, Notis Marias, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Giulia Moi, Caterina Chinnici ja Olga Sehnalová.

Phil Hogan käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Fabio Massimo CASTALDO

Paolo De Castro käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.3.2019, kohta 9.18.

Päivitetty viimeksi: 4. heinäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö