Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/0082(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0309/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0309/2018

Rasprave :

PV 11/03/2019 - 20
CRE 11/03/2019 - 20

Glasovanja :

PV 25/10/2018 - 13.3
CRE 25/10/2018 - 13.3
PV 12/03/2019 - 9.18
CRE 12/03/2019 - 9.18
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0152

Zapisnik
Ponedjeljak, 11. ožujka 2019. - Strasbourg

20. Nepoštene trgovačke prakse u odnosima među poduzećima u lancu opskrbe hranom ***I (rasprava)
CRE

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o nepoštenim trgovačkim praksama u odnosima među poduzećima u lancu opskrbe hranom [COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestitelj: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

Glasovanje o odluci o stupanju u međuinstitucijske pregovore održano je dana 25. listopada 2018. (točka 13.3 zapisnika od 25.10.2018.).

Paolo De Castro predstavio je izvješće.

Govorio je Marc Tarabella (izvjestitelj za mišljenje Odbora IMCO).

Govorio je Phil Hogan (povjerenik Komisije).

Govorili su Pilar Ayuso (izvjestiteljica za mišljenje Odbora ENVI), Mairead McGuinness, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Nicola Caputo, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Anthea McIntyre, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Elsi Katainen, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Maria Heubuch, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Matt Carthy, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Marco Zullo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, John Stuart Agnew, u ime Kluba zastupnika ENF-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Mairead McGuinness, Dobromir Sośnierz, nezavisni zastupnik, Czesław Adam Siekierski, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Dobromir Sośnierz, Clara Aguilera, James Nicholson, Giancarlo Scottà, Michel Dantin, Eric Andrieu, Bas Belder, Philippe Loiseau, Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Innocenzo Leontini, Gilles Lebreton, Ricardo Serrão Santos, Franc Bogovič, Karine Gloanec Maurin, Sofia Ribeiro, Michela Giuffrida, Othmar Karas, Seán Kelly, Marijana Petir, Andreas Schwab i Linda McAvan (izvjestiteljica za mišljenje Odbora DEVE).

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Momchil Nekov, Notis Marias, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Giulia Moi, Caterina Chinnici i Olga Sehnalová.

Govorio je Phil Hogan.

PREDSJEDA: Fabio Massimo CASTALDO
potpredsjednik

Govorio je Paolo De Castro.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.18 zapisnika od 12.3.2019..

Posljednje ažuriranje: 4. srpnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti