Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0082(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0309/2018

Ingediende teksten :

A8-0309/2018

Debatten :

PV 11/03/2019 - 20
CRE 11/03/2019 - 20

Stemmingen :

PV 25/10/2018 - 13.3
CRE 25/10/2018 - 13.3
PV 12/03/2019 - 9.18
CRE 12/03/2019 - 9.18
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0152

Notulen
Maandag 11 maart 2019 - Straatsburg

20. Oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de voedselvoorzieningsketen ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de voedselvoorzieningsketen [COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

De stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen, heeft plaatsgevonden op 25 oktober 2018 (punt 13.3 van de notulen van 25.10.2018).

Paolo De Castro leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd doorMarc Tarabella (rapporteur voor advies van de commissie IMCO).

Het woord wordt gevoerd doorPhil Hogan (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Pilar Ayuso (rapporteur voor advies van de commissie ENVI), Mairead McGuinness, namens de PPE-Fractie, Nicola Caputo, namens de S&D-Fractie, Anthea McIntyre, namens de ECR-Fractie, Elsi Katainen, namens de ALDE-Fractie, Maria Heubuch, namens de Verts/ALE-Fractie, Matt Carthy, namens de GUE/NGL-Fractie, Marco Zullo, namens de EFDD-Fractie, John Stuart Agnew, namens de ENF-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Mairead McGuinness, Dobromir Sośnierz, niet-fractiegebonden lid, Czesław Adam Siekierski, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Dobromir Sośnierz, Clara Eugenia Aguilera García, James Nicholson, Giancarlo Scottà, Michel Dantin, Eric Andrieu, Bas Belder, Philippe Loiseau, Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Innocenzo Leontini, Gilles Lebreton, Ricardo Serrão Santos, Franc Bogovič, Karine Gloanec Maurin, Sofia Ribeiro, Michela Giuffrida, Othmar Karas, Seán Kelly, Marijana Petir, Andreas Schwab en Linda McAvan (rapporteur voor advies van de commissie DEVE).

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Momchil Nekov, Notis Marias, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Giulia Moi, Caterina Chinnici en Olga Sehnalová.

Het woord wordt gevoerd door Phil Hogan.

VOORZITTER: Fabio Massimo CASTALDO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd doorPaolo De Castro.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.18 van de notulen van 12.3.2019.

Laatst bijgewerkt op: 4 juli 2019Juridische mededeling - Privacybeleid