Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0082(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0309/2018

Teksty złożone :

A8-0309/2018

Debaty :

PV 11/03/2019 - 20
CRE 11/03/2019 - 20

Głosowanie :

PV 25/10/2018 - 13.3
CRE 25/10/2018 - 13.3
PV 12/03/2019 - 9.18
CRE 12/03/2019 - 9.18
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0152

Protokół
Poniedziałek, 11 marca 2019 r. - Strasburg

20. Nieuczciwe praktyki handlowe w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności [COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

Głosowanie nad decyzją o rozpoczęciu negocjacji międzyinstytucjonalnych odbyło się dnia 25 października 2018 r. (pkt 13.3 protokołu z dnia 25.10.2018).

Paolo De Castro przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Marc Tarabella (sprawozdawca komisji opiniodawczej IMCO).

Głos zabrał Phil Hogan (członek Komisji).

Głos zabrali Pilar Ayuso (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ENVI), Mairead McGuinness w imieniu grupy PPE, Nicola Caputo w imieniu grupy S&D, Anthea McIntyre w imieniu grupy ECR, Elsi Katainen w imieniu grupy ALDE, Maria Heubuch w imieniu grupy Verts/ALE, Matt Carthy w imieniu grupy GUE/NGL, Marco Zullo w imieniu grupy EFDD, John Stuart Agnew w imieniu grupy ENF, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Mairead McGuinness, Dobromir Sośnierz niezrzeszony, Czesław Adam Siekierski, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Dobromira Sośnierza, Clara Aguilera, James Nicholson, Giancarlo Scottà, Michel Dantin, Eric Andrieu, Bas Belder, Philippe Loiseau, Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Innocenzo Leontini, Gilles Lebreton, Ricardo Serrão Santos, Franc Bogovič, Karine Gloanec Maurin, Sofia Ribeiro, Michela Giuffrida, Othmar Karas, Seán Kelly, Marijana Petir, Andreas Schwab i Linda McAvan (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej DEVE).

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Momchil Nekov, Notis Marias, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Giulia Moi, Caterina Chinnici i Olga Sehnalová.

Głos zabrał Phil Hogan.

PRZEWODNICTWO: Fabio Massimo CASTALDO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Paolo De Castro.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.18 protokołu z dnia 12.3.2019.

Ostatnia aktualizacja: 4 lipca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności