Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0082(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0309/2018

Texte depuse :

A8-0309/2018

Dezbateri :

PV 11/03/2019 - 20
CRE 11/03/2019 - 20

Voturi :

PV 25/10/2018 - 13.3
CRE 25/10/2018 - 13.3
PV 12/03/2019 - 9.18
CRE 12/03/2019 - 9.18
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0152

Proces-verbal
Luni, 11 martie 2019 - Strasbourg

20. Practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente ***I (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente [COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportor: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

Votul privind decizia de a iniția negocieri interinstituționale a avut loc la 25 octombrie 2018 (punctul 13.3 al PV din 25.10.2018).

Paolo De Castro și-a prezentat raportul.

A intervenit Marc Tarabella (raportorul pentru aviz al Comisiei IMCO).

A intervenit Phil Hogan (membru al Comisiei).

Au intervenit Pilar Ayuso (raportoarea pentru aviz a Comisiei ENVI), Mairead McGuinness, în numele Grupului PPE, Nicola Caputo, în numele Grupului S&D, Anthea McIntyre, în numele Grupului ECR, Elsi Katainen, în numele Grupului ALDE, Maria Heubuch, în numele Grupului Verts/ALE, Matt Carthy, în numele Grupului GUE/NGL, Marco Zullo, în numele Grupului EFDD, John Stuart Agnew, în numele Grupului ENF, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Mairead McGuinness, Dobromir Sośnierz, neafiliat, Czesław Adam Siekierski, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Dobromir Sośnierz, Clara Aguilera, James Nicholson, Giancarlo Scottà, Michel Dantin, Eric Andrieu, Bas Belder, Philippe Loiseau, Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Innocenzo Leontini, Gilles Lebreton, Ricardo Serrão Santos, Franc Bogovič, Karine Gloanec Maurin, Sofia Ribeiro, Michela Giuffrida, Othmar Karas, Seán Kelly, Marijana Petir, Andreas Schwab și Linda McAvan (raportoarea pentru aviz a Comisiei DEVE).

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Momchil Nekov, Notis Marias, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Giulia Moi, Caterina Chinnici și Olga Sehnalová.

A intervenit Phil Hogan.

A PREZIDAT: Fabio Massimo CASTALDO
Vicepreședinte

A intervenit Paolo De Castro.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.18 al PV din 12.3.2019.

Ultima actualizare: 4 iulie 2019Notă juridică - Politica de confidențialitate