Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0082(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0309/2018

Predkladané texty :

A8-0309/2018

Rozpravy :

PV 11/03/2019 - 20
CRE 11/03/2019 - 20

Hlasovanie :

PV 25/10/2018 - 13.3
CRE 25/10/2018 - 13.3
PV 12/03/2019 - 9.18
CRE 12/03/2019 - 9.18
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0152

Zápisnica
Pondelok, 11. marca 2019 - Štrasburg

20. Nekalé obchodné praktiky vo vzájomných vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o nekalých obchodných praktikách vo vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci [COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

Hlasovanie o rozhodnutí o začatí medziinštitucionálnych rokovaní sa uskutočnilo dňa 25. októbra 2018 (bod 13.3 zápisnice zo dňa 25.10.2018).

Paolo De Castro uviedol správu.

V rozprave vystúpil Marc Tarabella (spravodajca výboru IMCO požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpil Phil Hogan (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Pilar Ayuso (spravodajkyňa výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Mairead McGuinness v mene skupiny PPE, Nicola Caputo v mene skupiny S&D, Anthea McIntyre v mene skupiny ECR, Elsi Katainen v mene skupiny ALDE, Maria Heubuch v mene skupiny Verts/ALE, Matt Carthy v mene skupiny GUE/NGL, Marco Zullo v mene skupiny EFDD, John Stuart Agnew v mene skupiny ENF, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Mairead McGuinness, Dobromir Sośnierz – nezaradený poslanec, Czesław Adam Siekierski, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Dobromir Sośnierz, Clara Aguilera, James Nicholson, Giancarlo Scottà, Michel Dantin, Eric Andrieu, Bas Belder, Philippe Loiseau, Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Innocenzo Leontini, Gilles Lebreton, Ricardo Serrão Santos, Franc Bogovič, Karine Gloanec Maurin, Sofia Ribeiro, Michela Giuffrida, Othmar Karas, Seán Kelly, Marijana Petir, Andreas Schwab a Linda McAvan (spravodajkyňa výboru DEVE požiadaného o stanovisko).

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Momchil Nekov, Notis Marias, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Giulia Moi, Caterina Chinnici a Olga Sehnalová.

V rozprave vystúpil Phil Hogan.

PREDSEDNÍCTVO: Fabio Massimo CASTALDO
podpredseda

V rozprave vystúpil Paolo De Castro.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.18 zápisnice zo dňa 12.3.2019.

Posledná úprava: 4. júla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia