Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0082(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0309/2018

Ingivna texter :

A8-0309/2018

Debatter :

PV 11/03/2019 - 20
CRE 11/03/2019 - 20

Omröstningar :

PV 25/10/2018 - 13.3
CRE 25/10/2018 - 13.3
PV 12/03/2019 - 9.18
CRE 12/03/2019 - 9.18
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0152

Protokoll
Måndagen den 11 mars 2019 - Strasbourg

20. Otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan [COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

Omröstningen om beslutet att inleda interinstitutionella förhandlingar hade ägt rum den 25 oktober 2018 (punkt 13.3 i protokollet av den 25.10.2018).

Paolo De Castro redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Marc Tarabella (föredragande av yttrande från utskottet IMCO).

Talare: Phil Hogan (ledamot av kommissionen).

Talare: Pilar Ayuso (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Mairead McGuinness för PPE-gruppen, Nicola Caputo för S&D-gruppen, Anthea McIntyre för ECR-gruppen, Elsi Katainen för ALDE-gruppen, Maria Heubuch för Verts/ALE-gruppen, Matt Carthy för GUE/NGL-gruppen, Marco Zullo för EFDD-gruppen, John Stuart Agnew för ENF-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Mairead McGuinness, Dobromir Sośnierz, grupplös, Czesław Adam Siekierski, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Dobromir Sośnierz, Clara Aguilera, James Nicholson, Giancarlo Scottà, Michel Dantin, Eric Andrieu, Bas Belder, Philippe Loiseau, Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Innocenzo Leontini, Gilles Lebreton, Ricardo Serrão Santos, Franc Bogovič, Karine Gloanec Maurin, Sofia Ribeiro, Michela Giuffrida, Othmar Karas, Seán Kelly, Marijana Petir, Andreas Schwab och Linda McAvan (föredragande av yttrande från utskottet DEVE).

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Momchil Nekov, Notis Marias, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Giulia Moi, Caterina Chinnici och Olga Sehnalová.

Talare: Phil Hogan.

ORDFÖRANDESKAP: Fabio Massimo CASTALDO
Vice talman

Talare: Paolo De Castro.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.18 i protokollet av den 12.3.2019.

Senaste uppdatering: 4 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy