Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0272(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0083/2019

Debatter :

PV 11/03/2019 - 21
CRE 11/03/2019 - 21

Omröstningar :

PV 12/03/2019 - 9.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0140

Protokoll
Måndagen den 11 mars 2019 - Strasbourg

21. Frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog *** - Frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av det frivilliga partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog [10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Heidi Hautala (A8-0083/2019)

Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av det frivilliga partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog [10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272M(NLE)] - utskottet för internationell handel. Föredragande: Heidi Hautala (A8-0093/2019)

Heidi Hautala redogjorde för rekommendationen och betänkandet.

Talare: Andrus Ansip (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Jan Zahradil (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Jarosław Wałęsa för PPE-gruppen, Neena Gill för S&D-gruppen, Elsi Katainen för ALDE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, och Doru-Claudian Frunzulică.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias och Dobromir Sośnierz.

Talare: Andrus Ansip och Heidi Hautala.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.6 i protokollet av den 12.3.2019 och punkt 9.7 i protokollet av den 12.3.2019.

Senaste uppdatering: 4 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy