Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0220(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0226/2018

Внесени текстове :

A8-0226/2018

Разисквания :

PV 11/03/2019 - 22
CRE 11/03/2019 - 22

Гласувания :

PV 05/07/2018 - 6.5
CRE 05/07/2018 - 6.5
PV 12/03/2019 - 9.19
CRE 12/03/2019 - 9.19
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0153

Протокол
Понеделник, 11 март 2019 г. - Страсбург

22. Европейската гражданска инициатива ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската гражданска инициатива [COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: György Schöpflin (A8-0226/2018)

Гласуването относно решението за провеждане на междуинституционални преговори се състоя на 5 юли 2018 г. (точка 6.5 от протокола от 5.7.2018 г.)

Alain Lamassoure (заместник-докладчик) представи доклада.

Изказа се Andrus Ansip (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се Ангел Джамбазки (докладчик по становището на комисията CULT), Cristian Dan Preda (докладчик по становището на комисията PETI), Pál Csáky, от името на групата PPE, Sylvia-Yvonne Kaufmann, от името на групата S&D, Notis Marias, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jean-Luc Schaffhauser, и Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pavel TELIČKA
Заместник-председател

Изказаха се Josep-Maria Terricabras, от името на групата Verts/ALE, Barbara Spinelli, от името на групата GUE/NGL, Eleonora Evi, от името на групата EFDD, Carlos Coelho, Ramón Jáuregui Atondo и Jarosław Wałęsa.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Fabio Massimo Castaldo, Julie Ward, Kostadinka Kuneva и Luke Ming Flanagan.

Изказаха се Andrus Ansip и Alain Lamassoure.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.19 от протокола от 12.3.2019 г.

Последно осъвременяване: 4 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност