Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/0220(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0226/2018

Indgivne tekster :

A8-0226/2018

Forhandlinger :

PV 11/03/2019 - 22
CRE 11/03/2019 - 22

Afstemninger :

PV 05/07/2018 - 6.5
CRE 05/07/2018 - 6.5
PV 12/03/2019 - 9.19
CRE 12/03/2019 - 9.19
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0153

Protokol
Mandag den 11. marts 2019 - Strasbourg

22. Det europæiske borgerinitiativ ***I (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det europæiske borgerinitiativ [COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: György Schöpflin (A8-0226/2018)

Afstemningen om afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger havde fundet sted den 5. juli 2018 (punkt 6.5 i protokollen af 5.7.2018)

Alain Lamassoure forelagde betænkningen.

Taler: Andrus Ansip (næstformand i Kommissionen).

Talere: Angel Dzhambazki (ordfører for udtalelse fra CULT), Cristian Dan Preda (ordfører for udtalelse fra PETI), Pál Csáky for PPE-Gruppen, Sylvia-Yvonne Kaufmann for S&D-Gruppen, Notis Marias for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jean-Luc Schaffhauser, og Izaskun Bilbao Barandica for ALDE-Gruppen.

FORSÆDE: Pavel TELIČKA
næstformand

Talere: Josep-Maria Terricabras for Verts/ALE-Gruppen, Barbara Spinelli for GUE/NGL-Gruppen, Eleonora Evi for EFDD-Gruppen, Carlos Coelho, Ramón Jáuregui Atondo og Jarosław Wałęsa.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Fabio Massimo Castaldo, Julie Ward, Kostadinka Kuneva og Luke Ming Flanagan.

Talere: Andrus Ansip og Alain Lamassoure.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.19 i protokollen af 12.3.2019.

Seneste opdatering: 4. juli 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik