Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/0220(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0226/2018

Teksty złożone :

A8-0226/2018

Debaty :

PV 11/03/2019 - 22
CRE 11/03/2019 - 22

Głosowanie :

PV 05/07/2018 - 6.5
CRE 05/07/2018 - 6.5
PV 12/03/2019 - 9.19
CRE 12/03/2019 - 9.19
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0153

Protokół
Poniedziałek, 11 marca 2019 r. - Strasburg

22. Europejska inicjatywa obywatelska ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego roporządzenia Paramentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej [COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: György Schöpflin (A8-0226/2018)

Głosowanie w sprawie przystąpienia do negocjacji międzyinstytucjonalnych odbyło się dnia 5 lipca 2018 r. (pkt 6.5 protokołu z dnia 5.7.2018)

Alain Lamassoure (zastępca sprawozdawcy) przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Andrus Ansip (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali Angel Dzhambazki (sprawozdawca komisji opiniodawczej CULT), Cristian Dan Preda (sprawozdawca komisji opiniodawczej PETI), Pál Csáky w imieniu grupy PPE, Sylvia-Yvonne Kaufmann w imieniu grupy S&D, Notis Marias w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jean-Luca Schaffhausera, i Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE.

PRZEWODNICTWO: Pavel TELIČKA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali Josep-Maria Terricabras w imieniu grupy Verts/ALE, Barbara Spinelli w imieniu grupy GUE/NGL, Eleonora Evi w imieniu grupy EFDD, Carlos Coelho, Ramón Jáuregui Atondo i Jarosław Wałęsa.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Fabio Massimo Castaldo, Julie Ward, Kostadinka Kuneva i Luke Ming Flanagan.

Głos zabrali Andrus Ansip i Alain Lamassoure.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.19 protokołu z dnia 12.3.2019.

Ostatnia aktualizacja: 4 lipca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności