Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0220(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0226/2018

Ingivna texter :

A8-0226/2018

Debatter :

PV 11/03/2019 - 22
CRE 11/03/2019 - 22

Omröstningar :

PV 05/07/2018 - 6.5
CRE 05/07/2018 - 6.5
PV 12/03/2019 - 9.19
CRE 12/03/2019 - 9.19
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0153

Protokoll
Måndagen den 11 mars 2019 - Strasbourg

22. Det europeiska medborgarinitiativet (debatt)
CRE

Betänkande om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om det Europeiska medborgarinitiativet [COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: György Schöpflin (A8-0226/2018)

Omröstningen om beslutet att inleda interinstitutionella förhandlingar hade ägt rum den 5 juli 2018 (punkt 6.5 i protokollet av den 5.7.2018)

Alain Lamassoure (som ersatte föredraganden) redogjorde för betänkandet.

Talare: Andrus Ansip (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Angel Dzhambazki (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Cristian Dan Preda (föredragande av yttrande från utskottet PETI), Pál Csáky för PPE-gruppen, Sylvia-Yvonne Kaufmann för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jean-Luc Schaffhauser, och Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Pavel TELIČKA
Vice talman

Talare: Josep-Maria Terricabras för Verts/ALE-gruppen, Barbara Spinelli för GUE/NGL-gruppen, Eleonora Evi för EFDD-gruppen, Carlos Coelho, Ramón Jáuregui Atondo och Jarosław Wałęsa.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Fabio Massimo Castaldo, Julie Ward, Kostadinka Kuneva och Luke Ming Flanagan.

Talare: Andrus Ansip och Alain Lamassoure.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.19 i protokollet av den 12.3.2019.

Senaste uppdatering: 4 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy