Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2158(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0073/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0073/2019

Συζήτηση :

PV 11/03/2019 - 23
CRE 11/03/2019 - 23

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2019 - 9.23
CRE 12/03/2019 - 9.23
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0157

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 11 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο

23. Κατάσταση των πολιτικών σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την κατάσταση των πολιτικών σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας [2018/2158(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

Η Sandra Kalniete παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Tibor Navracsics (μέλος της Επιτροπής) εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Liisa Jaakonsaari, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anna Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jonathan Arnott, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, και Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF.

Παρεμβαίνουν οι Tibor Navracsics και Sandra Kalniete.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.23 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.3.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 4 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου