Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2158(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0073/2019

Ingivna texter :

A8-0073/2019

Debatter :

PV 11/03/2019 - 23
CRE 11/03/2019 - 23

Omröstningar :

PV 12/03/2019 - 9.23
CRE 12/03/2019 - 9.23
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0157

Protokoll
Måndagen den 11 mars 2019 - Strasbourg

23. Läget i de politiska förbindelserna mellan EU och Ryssland (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om läget i de politiska förbindelserna mellan EU och Ryssland [2018/2158(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

Sandra Kalniete redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Tibor Navracsics (ledamot av kommissionen) för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Liisa Jaakonsaari för S&D-gruppen, Anna Fotyga för ECR-gruppen, Hilde Vautmans för ALDE-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Jonathan Arnott för EFDD-gruppen, och Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen.

Talare: Tibor Navracsics och Sandra Kalniete.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.23 i protokollet av den 12.3.2019.

Senaste uppdatering: 4 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy