Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 11 martie 2019 - Strasbourg

25. Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
CRE

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 163 din Regulamentul de procedură, pentru intervenții de un minut, următorii deputați, care doresc să atragă atenția Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante:

Siegfried Mureşan, Fabio Massimo Castaldo, Costas Mavrides, Pál Csáky, Nicola Caputo, Notis Marias, Florent Marcellesi, Emilian Pavel, Kateřina Konečná, Marian Harkin, Josep-Maria Terricabras, Urszula Krupa, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Miguel Urbán Crespo, Julie Ward, Ana Miranda, Răzvan Popa, Rory Palmer, Gerard Batten, Lynn Boylan, Gilles Lebreton și Dobromir Sośnierz.

Ultima actualizare: 4 iulie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate