Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Esmaspäev, 11. märts 2019 - Strasbourg
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Istungi algus
 3.Presidentuuri avaldused
 4.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 5.Volituste kontrollimine
 6.Parlamendiliikmele antud ülesande ühitatavuse läbivaatamine
 7.Kodukorra tõlgendamine
 8.Nõukogu esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)
 9.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 10.Kiireloomulise menetluse taotlus (kodukorra artikkel 154)
 11.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 12.Esitatud dokumendid
 13.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 14.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 15.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 16.Tööplaan
 17.Kolmandate riikide kodanikke puudutav teabevahetus ja Euroopa karistusregistrite infosüsteem (ECRIS) ***I - Kesksüsteem nende liikmesriikide väljaselgitamiseks, kellel on teavet kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute suhtes tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta (ECRIS-TCN-süsteem) ***I (arutelu)
 18.Euroopa solidaarsuskorpuse programm ***I (arutelu)
 19.ELi küberturvalisust käsitlev õigusakt ***I - Euroopa küberturvalisuse tööstusliku, tehnoloogilise ja teadusliku pädevuse keskus ning riiklike koordineerimiskeskuste võrgustik ***I (arutelu)
 20.Ettevõtjatevahelised ebaausad kaubandustavad toiduainete tarneahelas ***I (arutelu)
 21.ELi ja Vietnami vabatahtlik partnerlusleping metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahalduse ja puidukaubanduse kohta *** - ELi ja Vietnami vabatahtlik partnerlusleping metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahalduse ja puidukaubanduse kohta (resolutsioon) (arutelu)
 22.Euroopa kodanikualgatus***I (arutelu)
 23.ELi ja Venemaa poliitiliste suhete olukord (arutelu)
 24.ELi konfliktide ennetamise ja vahendamise suutlikkuse suurendamine (lühiettekanne)
 25.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 26.Järgmise istungi päevakord
 27.Istungi lõpp
 28.Istungjärgu lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (162 kb) Kohalolijate nimekiri (55 kb) Nimelise hääletuse tulemused (40 kb) 
 
Protokoll (81 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Nimelise hääletuse tulemused (29 kb) 
 
Protokoll (285 kb) Kohalolijate nimekiri (70 kb) Nimelise hääletuse tulemused (96 kb) 
Viimane päevakajastamine: 4. juuli 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika