Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Maanantai 11. maaliskuuta 2019 - Strasbourg
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Puhemiehen julkilausumat
 4.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 5.Valtakirjojen tarkastus
 6.Jäsenelle uskotun tehtävän yhteensopivuuden tutkiminen
 7.Työjärjestyksen tulkinta
 8.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)
 9.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 10.Kiireellistä käsittelyä koskevat pyynnöt (työjärjestyksen 154 artikla)
 11.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)
 12.Vastaanotetut asiakirjat
 13.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 14.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 15.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 16.Käsittelyjärjestys
 17.Kolmansien maiden kansalaisia koskeva tietojenvaihto ja eurooppalainen rikosrekisteritietojärjestelmä (ECRIS) ***I - Keskitetty järjestelmä sellaisten jäsenvaltioiden määrittämiseksi, joilla on kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden rikostuomioita koskevia tietoja (ECRIS-TCN) ***I (keskustelu)
 18.Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskeva ohjelma ***I (keskustelu)
 19.EU:n kyberturvallisuusasetus ***I - Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskus ja kansallisten koordinointikeskusten verkosto ***I (keskustelu)
 20.Epäterveet kaupan käytännöt yritysten välisissä suhteissa elintarvikeketjussa ***I (keskustelu)
 21.Metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa koskeva EU:n ja Vietnamin vapaaehtoinen kumppanuussopimus *** - Metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa koskeva EU:n ja Vietnamin vapaaehtoinen kumppanuussopimus (päätöslauselma) (keskustelu)
 22.Eurooppalainen kansalaisaloite ***I (keskustelu)
 23.EU:n ja Venäjän poliittisten suhteiden tila (keskustelu)
 24.EU:n valmiuksien parantaminen konfliktinestossa ja välitystoiminnassa (lyhyt esittely)
 25.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 26.Seuraavan istunnon esityslista
 27.Istunnon päättäminen
 28.Vuosittaisen istuntokauden päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (166 kb) Läsnäololista (55 kb) Nimenhuutoäänestykset (40 kb) 
 
Pöytäkirja (80 kb) Läsnäololista (11 kb) Nimenhuutoäänestykset (26 kb) 
 
Pöytäkirja (289 kb) Läsnäololista (69 kb) Nimenhuutoäänestykset (96 kb) 
Päivitetty viimeksi: 4. heinäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö