Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Protokols
Pirmdiena, 2019. gada 11. marts - Strasbūra
 1.Sesijas atsākšana
 2.Sēdes atklāšana
 3.Priekšsēdētāja paziņojumi
 4.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 5.Pilnvaru pārbaude
 6.Pārbaude par deputātam uzticēta uzdevuma savienojamību
 7.Reglamenta interpretācija
 8.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants)
 9.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 10.Steidzamības procedūras pieprasījums (Reglamenta 154. pants)
 11.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)
 12.Dokumentu iesniegšana
 13.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 14.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)
 15.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi
 16.Darba kārtība
 17.Informācijas apmaiņa par trešo valstu valstspiederīgajiem un Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēma (ECRIS) ***I - Centralizētas sistēmas izveide tādu dalībvalstu identificēšanai, kurām ir informācija par notiesājošiem spriedumiem par trešo valstu valstspiederīgajiem un bezvalstniekiem (ECRIS-TCN) ***I (debates)
 18.Programma "Eiropas Solidaritātes korpuss" ***I (debates)
 19.ES Kiberdrošības akts ***I - Eiropas Industriālais, tehnoloģiskais un pētnieciskais kiberdrošības kompetenču centrs un Nacionālo koordinācijas centru tīkls ***I (debates)
 20.Netaisnīga tirdzniecības prakse starpuzņēmumu attiecībās pārtikas piegādes ķēdē ***I (debates)
 21.Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgums starp ES un Vjetnamu par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un tirdzniecību *** - Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgums starp ES un Vjetnamu par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un tirdzniecību (rezolūcija) (debates)
 22.Eiropas pilsoņu iniciatīva ***I (debates)
 23.Stāvoklis ES un Krievijas politiskajās attiecībās (debates)
 24.ES konfliktu novēršanas un starpniecības spēju uzlabošana (īss izklāsts)
 25.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 26.Nākamās sēdes darba kārtība
 27.Sēdes slēgšana
 28.Gadskārtējās sesijas slēgšana
 Apmeklējumu reģistrs
Protokols (167 kb) Apmeklējumu reģistrs (55 kb) Balsojumi pēc saraksta (40 kb) 
 
Protokols (80 kb) Apmeklējumu reģistrs (11 kb) Balsojumi pēc saraksta (29 kb) 
 
Protokols (289 kb) Apmeklējumu reģistrs (70 kb) Balsojumi pēc saraksta (100 kb) 
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 4. jūlijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika