Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Minuti
It-Tnejn, 11 ta' Marzu 2019 - Strasburgu
 1.Tkomplija tas-sessjoni
 2.Ftuħ tas-seduta
 3.Dikjarazzjonijiet tal-Presidenza
 4.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 5.Verifika tal-kredenzjali
 6.Eżami tal-kompatibilità ta' missjoni fdata lil Membru
 7.Interpretazzjoni tar-Regoli ta' Proċedura
 8.Négociations avant la première lecture du Parlement (article 69 quater du règlement)
 9.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 10.Talba għal proċedura urġenti (Artikolu 154 tar-Regoli ta' Proċedura)
 11.Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (Artikolu 78 tar-Regoli ta' Proċedura)
 12.Dokumenti mressqa
 13.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 14.Mistoqsijiet għal tweġiba orali (tressiq)
 15.Azzjonijiet meħuda dwar il-pożizzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament
 16.Ordni tal-ħidma
 17.Skambju ta’ informazzjoni dwar ċittadini ta’ pajjiżi terzi u s-Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni ta’ Rekords Kriminali (ECRIS) ***I - Sistema ċentralizzata għall-identifikazzjoni ta’ Stati Membri fil-pussess ta’ informazzjoni dwar kundanni ta' ċittadini ta’ pajjiż terz u persuni mingħajr Stat (ECRIS-TCN) ***I (dibattitu)
 18.L-istabbiliment tal-programm tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà ***I (dibattitu)
 19.Att tal-UE dwar iċ-Ċibersigurtà ***I - L-istabbiliment taċ-Ċentru ta' Kompetenza Industrijali, Teknoloġika u tar-Riċerka fil-qasam taċ-Ċibersigurtà u n-Netwerk ta' Ċentri Nazzjonali ta' Koordinazzjoni ***I (dibattitu)
 20.Prattiki kummerċjali inġusti fir-relazzjonijiet minn negozju għal negozju fil-katina tal-provvista tal-ikel ***I (dibattitu)
 21.Ftehim ta' Sħubija Volontarju bejn l-UE u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam dwar l-infurzar tal-liġi, it-tmexxija u l-kummerċ fis-settur forestali *** - Ftehim ta' Sħubija Volontarju UE/Vjetnam dwar l-infurzar tal-liġi, it-tmexxija u l-kummerċ fis-settur forestali (riżoluzzjoni) (dibattitu)
 22.Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej ***I (dibattitu)
 23.L-istat tar-relazzjonijiet politiċi UE-Russja (dibattitu)
 24.Tisħiħ tal-kapaċitajiet tal-UE rigward il-prevenzjoni u l-medjazzjoni tal-kunflitti (preżentazzjoni qasira)
 25.Interventi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika
 26.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 27.Għeluq tas-seduta
 28.Għeluq tas-sessjoni annwali
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
Minuti (167 kb) Reġistru tal-attendenza (55 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (40 kb) 
 
Minuti (81 kb) Reġistru tal-attendenza (11 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (25 kb) 
 
Minuti (302 kb) Reġistru tal-attendenza (70 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (98 kb) 
Aġġornata l-aħħar: 4 ta' Lulju 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza