Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Maandag 11 maart 2019 - Straatsburg
 1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Verklaringen van de Voorzitter
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 5.Onderzoek geloofsbrieven
 6.Beoordeling van de verenigbaarheid van een aan een lid opgedragen taak
 7.Interpretatie van het Reglement
 8.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)
 9.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 10.Verzoek om urgentverklaring (artikel 154 van het Reglement)
 11.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 12.Ingekomen stukken
 13.Besluiten inzake bepaalde documenten
 14.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 15.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 16.Regeling van de werkzaamheden
 17.Uitwisseling van informatie over onderdanen uit derde landen en het Europees Strafregisterinformatiesysteem (Ecris) ***I - Gecentraliseerd systeem voor de vaststelling welke lidstaten over informatie beschikken inzake veroordelingen van onderdanen van derde landen en staatlozen ***I (debat)
 18.Het programma "Europees Solidariteitskorps" ***I (debat)
 19.De cyberbeveiligingsverordening van de EU ***I - Europees kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied van cyberbeveiliging en het netwerk van nationale coördinatiecentra ***I (debat)
 20.Oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de voedselvoorzieningsketen ***I (debat)
 21.Vrijwillige partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Vietnam inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw *** - Vrijwillige partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Vietnam inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw (resolutie) (debat)
 22.Europees burgerinitiatief ***I (debat)
 23.Stand van zaken van de politieke betrekkingen tussen de EU en Rusland (debat)
 24.Opbouw van EU-capaciteit voor conflictpreventie en bemiddeling (korte presentatie)
 25.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 26.Agenda van de volgende vergadering
 27.Sluiting van de vergadering
 28.Sluiting van de zitting
 PRESENTIELIJST
Notulen (164 kb) Presentielijst (55 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (40 kb) 
 
Notulen (80 kb) Presentielijst (11 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (27 kb) 
 
Notulen (293 kb) Presentielijst (69 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (96 kb) 
Laatst bijgewerkt op: 4 juli 2019Juridische mededeling - Privacybeleid