Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Proces-verbal
Luni, 11 martie 2019 - Strasbourg
 1.Reluarea sesiunii
 2.Deschiderea ședinței
 3.Declarațiile Președintelui
 4.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 5.Verificarea prerogativelor
 6.Examinarea compatibilității unei misiuni care îi este încredințată unui deputat
 7.Interpretarea Regulamentului de procedură
 8.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură)
 9.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 10.Cerere de aplicare a procedurii de urgență (articolul 154 din Regulamentul de procedură)
 11.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)
 12.Depunere de documente
 13.Decizii privind anumite documente
 14.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 15.Cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor Parlamentului
 16.Ordinea lucrărilor
 17.Schimbul de informații privind resortisanții țărilor terțe și Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) ***I - Un sistem centralizat de identificare a statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale persoanelor apatride (sistemul ECRIS-TCN) ***I (dezbatere)
 18.Programul „Corpul european de solidaritate” ***I (dezbatere)
 19.Legea privind securitatea cibernetică ***I - Centrul de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică și Rețeaua de centre naționale de coordonare ***I (dezbatere)
 20.Practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente ***I (dezbatere)
 21.Acordul de parteneriat voluntar dintre Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam privind asigurarea respectării legislației, guvernanța și schimburile comerciale în sectorul forestier *** - Acordul de parteneriat voluntar dintre Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam privind asigurarea respectării legislației, guvernanța și schimburile comerciale în sectorul forestier (rezoluție) (dezbatere)
 22.Inițiativa cetățenească europeană (dezbatere)
 23.Situația relațiilor politice dintre UE și Rusia (dezbatere)
 24.Construirea capacității UE de prevenire a conflictelor și de mediere (prezentare succintă)
 25.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 26.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 27.Ridicarea ședinței
 28.Încheierea sesiunii anuale
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
Proces-verbal (172 kb) Listă de prezență (55 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (40 kb) 
 
Proces-verbal (82 kb) Listă de prezență (11 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (29 kb) 
 
Proces-verbal (294 kb) Listă de prezență (70 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (98 kb) 
Ultima actualizare: 4 iulie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate