Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Pondelok, 11. marca 2019 - Štrasburg
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Vyhlásenia predsedníctva
 4.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 5.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 6.Otázka zlučiteľnosti poverenia poslanca
 7.Výklad rokovacieho poriadku
 8.Rokovania pred prvým čítaním Parlamentu (článok 69c rokovacieho poriadku)
 9.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 10.Žiadosť o naliehavý postup (článok 154 rokovacieho poriadku)
 11.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 12.Predloženie dokumentov
 13.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 14.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 15.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 16.Program práce
 17.Výmena informácií o štátnych príslušníkoch tretích krajín a Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS) ***I - Centralizovaný systém na identifikáciu členských štátov, v ktorých sú k dispozícii informácie o odsúdeniach štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti (ECRIS-TCN) ***I (rozprava)
 18.Program Európsky zbor solidarity ***I (rozprava)
 19.Akt o kybernetickej bezpečnosti EÚ ***I – Európske centrum odvetvových, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti a sieť národných koordinačných centier ***I (rozprava)
 20.Nekalé obchodné praktiky vo vzájomných vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci ***I (rozprava)
 21.Dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi EÚ a Vietnamom o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve *** – Dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi EÚ a Vietnamom o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve (uznesenie) (rozprava)
 22.Európska iniciatíva občanov ***I (rozprava)
 23.Stav politických vzťahov medzi EÚ a Ruskom (rozprava)
 24.Budovanie kapacít EÚ v oblasti predchádzania konfliktom a mediácie (stručná prezentácia)
 25.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 26.Program rokovania na nasledujúci deň
 27.Skončenie rokovania
 28.Skončenie zasadania
 Prezenčná listina
Zápisnica (167 kb)
04/07/2019 13:24
  Prezenčná listina (55 kb)
14/05/2019 14:44
 
Zápisnica (82 kb)
04/07/2019 13:24
  Prezenčná listina (11 kb)
14/05/2019 14:44
  Hlasovania podľa mien (25 kb)
16/05/2019 14:28
 
Zápisnica (295 kb)
04/07/2019 13:24
  Prezenčná listina (70 kb)
14/05/2019 14:44
  Hlasovania podľa mien (96 kb)
16/05/2019 14:28
Posledná úprava: 4. júla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia